Obliczanie wyniku

StartObliczanie wyniku

Podstawą ustalenia kolejności kandydatów na listach rankingowych jest wynik kwalifikacji ustalany na podstawie wyników egzaminów maturalnych. W rekrutacji uwzględniane są również osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach – szczegóły

Sposób obliczenia wyniku kwalifikacji zależy od:
  1. rodzaju posiadanej matury, oraz
  2. ustalonych zasad kwalifikacji dla danego kierunku studiów (wymagane przedmioty oraz ich poziom).
Aby sprawdzić jak obliczony jest wynik kwalifikacji, wybierz odpowiedni dla ciebie rodzaj matury (poniżej):
  • W przypadku, gdy posiadasz inny rodzaj świadectwa niż wskazany tutaj, skontaktuj się z NAWA w celu potwierdzenia możliwości kontynuowania kształcenia:

*Jeśli aneks do poprawionej matury pochodzi z innego systemu rekrutacji niż pierwotne świadectwo dojrzałości, w tej sytuacji musisz skontaktować się mailowo z Działem Rekrutacji: rekrutacja@gumed.edu.pl, aby mógł zostać złożony właściwy formularz rekrutacyjny.

Polska matura
Matura IB, EB
Austria
Białoruś
Czechy
Francja
Indie
Iran
Irlandia
Kanada
Litwa
Niemcy
Norwegia
Rosja
Słowacja
Szwecja
Ukraina
USA
Wielka Brytania
Inne kraje

Powyższe informacje stanowią jedynie ogólną informację mającą służyć wstępną pomocą kandydatom i mogącą zawierać niezamierzone błędy pisarskie, dlatego należy każdorazowo zapoznać się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji zawartymi w Uchwale Senatu precyzującej warunki i tryb rekrutacji na dany rok akademicki opublikowanej na stronie Akty prawne
W celu potwierdzenia czy kandydat spełnia kryteria rekrutacyjne prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji