Obliczanie wyniku

StartObliczanie wyniku
Rozwiń

Podstawą ustalenia kolejności kandydatów na listach rankingowych jest wynik kwalifikacji ustalany na podstawie wyników egzaminów maturalnych. W rekrutacji uwzględniane są również osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach – szczegóły

Sposób obliczenia wyniku kwalifikacji zależy od:
  1. rodzaju posiadanej matury, oraz
  2. ustalonych zasad kwalifikacji dla danego kierunku studiów (wymagane przedmioty oraz ich poziom).
Aby sprawdzić jak obliczony jest wynik kwalifikacji, wybierz odpowiedni dla ciebie rodzaj matury (poniżej):
  • W przypadku, gdy posiadasz inny rodzaj świadectwa niż wskazany tutaj, skontaktuj się z NAWA w celu potwierdzenia możliwości kontynuowania kształcenia:
Polska matura
Matura IB, EB
Austria
Białoruś
Czechy
Francja
Indie
Iran
Irlandia
Kanada
Litwa
Niemcy
Norwegia
Rosja
Słowacja
Szwecja
Ukraina
USA
Wielka Brytania
Inne kraje