Matura IB, EB

StartObliczanie wynikuMatura IB, EB
Rozwiń

Matura Międzynarodowa (dalej „Matura IB”) – egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom IB (International Baccalaureate), wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;

Uwaga: dyplom matury międzynarodowej można uzyskać wyłącznie po ukończeniu programu prowadzonego przez jedną z certyfikowanych szkół, których listę można znaleźć na stronie organizacji: www.ibo.org

a) Wynik z matury IB z danego przedmiotu zdawanego na poziomie HL jest traktowany jako wynik na poziomie rozszerzonym. Wynik wyrażony w skali od 1 do 7 będzie przeliczany na punkty według tabeli:

Ocena na świadectwie IB – HL Punkty rekrutacyjne GUMed
7 100
6 85,71
5 71,43
4 57,14
3 42,86
2 28,57


b) Wynik z matury IB z danego przedmiotu zdawanego na poziomie SL jest traktowany jako wynik na poziomie podstawowym. Wynik wyrażony w skali od 1 do 7 będzie przeliczany na punkty według tabeli:

Ocena na świadectwie IB – SL Punkty rekrutacyjne GUMed
7 60
6 51,43
5 42,86
4 34,28
3 25,72
2 17,14


Wyjątek stanowi wynik z matury IB z matematyki zdawanej na poziomie SL (podstawowym), który będzie przeliczany na punkty według zasad dla poziomu HL.

Kandydat z maturą IB ubiegający się o przyjęcie na studia z tokiem nauczania w języku polskim
 1. w terminie rejestracji jest zobowiązany:
  1. założyć konto ERK w systemie rekrutacji on-line dostępnym na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  2. wypełnić i zatwierdzić znajdujący się w systemie ERK elektroniczny formularz rejestracyjny, w tym w szczególności:
   1. wybrać formę studiów oraz ich kierunek
   2. wpisać oceny z wymaganych przedmiotów uzyskane w trakcie egzaminu maturalnego.
   3. wpłacić opłatę rekrutacyjną
 2. po znalezieniu się na liście osób zakwalifikowanych na studia należy, w wyznaczonym przez GUMed terminie (podanym na każdej kolejnej opublikowanej liście), dostarczyć do Działu Rekrutacji w ramach wymaganych dokumentów – oryginalne zaświadczenie z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach z egzaminu maturalnego IB podpisane przez koordynatora programu, a niezwłocznie po otrzymaniu, oryginalne świadectwo maturalne IB:Matura Europejska (dalej „Matura EB”) – egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB (European Baccalaureate), wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);

a) Wynik z matury EB z danego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym wyrażony w skali liczbowej od 1 do 10 będzie przeliczany na punkty według zasady:

[wynik matury EB/10] x 100 = liczba punktów rekrutacyjnych.;

b) Wynik z matury EB z danego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wyrażony w skali liczbowej od 1 do 10 będzie przeliczany na punkty według zasady:

[wynik matury EB/10] x 60 = liczba punktów rekrutacyjnych.;

Wyjątek stanowi wynik z egzaminu maturalnego z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym, który będzie przeliczany na punkty według zasady:

[wynik matury EB/10] x 100 = liczba punktów rekrutacyjnych.;

Kandydat z maturą EB ubiegający się o przyjęcie na studia z tokiem nauczania w języku polskim
 1. w terminie rejestracji jest zobowiązany:
  1. założyć konto ERK w systemie rekrutacji on-line dostępnym na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  2. wypełnić i zatwierdzić znajdujący się w systemie ERK elektroniczny formularz rejestracyjny, w tym w szczególności:
   1. wybrać formę studiów oraz ich kierunek i tryb
   2. dostarczyć do Działu Rekrutacji uwierzytelnione świadectwo maturalne EB – punkty rekrutacyjne zostaną wprowadzone do systemu ERK przez pracowników Działu Rekrutacji GUMed.
   3. wpłacić opłatę rekrutacyjną

Powyższe informacje stanowią jedynie ogólną informację mającą służyć wstępną pomocą kandydatom i mogącą zawierać niezamierzone błędy pisarskie, dlatego należy każdorazowo zapoznać się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji zawartymi w Uchwale Senatu precyzującej warunki i tryb rekrutacji na dany rok akademicki opublikowanej na stronie Akty prawne
W celu potwierdzenia czy kandydat spełnia kryteria rekrutacyjne prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji