Niemcy

Rozwiń

NIEMCY

Wyniki uzyskane przez kandydata legitymującego się świadectwem ukończenia szkoły średniej z Niemiec przeliczane będą w następujący sposób. Wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym: ergebnisse der abiturprüfung/leistungen in der abiturprüfung traktowane są jako równorzędne nowej maturze. Wyniki oznaczone (LK/eA – z przedmiotów wiodących na poziomie rozszerzonym) traktowane będą równorzędnie z wynikami matury na poziomie rozszerzonym. Wyniki z przedmiotów nie opatrzonych takich zapisem jako wyniki z matury na poziomie podstawowym.

 • Kandydat ze świadectwem ukończenia szkoły średniej z Niemiec ubiegający się o przyjęcie na studia z tokiem nauczania w języku polskim w terminie rejestracji jest zobowiązany:
  a) założyć konto ERK w systemie rekrutacji on-line dostępnym na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  b) wypełnić (wybierając jako podstawę rekrutacji Matura zagraniczna) i zatwierdzić znajdujący się w systemie ERK elektroniczny formularz rejestracyjny, w tym w szczególności:
  - wybrać formę studiów oraz ich kierunek
  - dostarczyć do Działu Rekrutacji świadectwo Zeugnis der allgemeinen hochschulreife wraz z wynikami egzaminu maturalnego: ergebnisse der abiturprüfung/leistungen in der abiturprüfung opatrzone Apostille, przetłumaczone na język polski. Punkty rekrutacyjne zostaną wprowadzone do systemu ERK przez pracowników Działu Rekrutacji GUMed.
  - wpłacić opłatę rekrutacyjną
 • Informacje o wszystkich pozostałych wymaganych dokumentach znajdują na stronie: Dokumenty
 • W przypadku braku dostarczenia wymienionych powyżej dokumentów maturalnych, wynik zostanie ustalony jako zero (0 pkt), co będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.
 • Harmonogram rekrutacji znajduje się na stronach www. Działu Rekrutacji w informatorach w szczegółowych na poszczególne kierunki oraz na stronie: Wyszukiwarka terminów rekrutacji

  Wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym (skala 15-1) są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wg tabeli.

  Odpowiednik NM poziom rozszerzony Egzamin maturalny

  Skala ocen dokumentu oryginalnego Punkty rekrutacyjne GUMed

  - Skala liczbowa 15-1

  - R = (ocena z przedmiotu na egzaminie maturalnym/15) x 100 pkt rekrutacyjnych GUMed


  *W przypadku zdawania egzaminów na poziomie pisemnym (schriftlich) i ustnym (mündlich) dodaje się uzyskane wyniki i wyciąga z nich średnią arytmetyczną, przeliczając dalej według wzoru wymienionego powyżej.
  Powyższe informacje stanowią jedynie ogólną informację mającą służyć wstępną pomocą kandydatom i mogącą zawierać niezamierzone błędy pisarskie, dlatego należy każdorazowo zapoznać się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji zawartymi w uchwale Senatu precyzującej warunki i tryb rekrutacji na dany rok akademicki opublikowanej na stronie Akty prawne
  W celu potwierdzenia czy kandydat spełnia kryteria rekrutacyjne prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji