Iran

Rozwiń

IRAN

Wyniki uzyskane przez kandydata legitymującego się świadectwem ukończenia szkoły średniej z Iranu przeliczane będą w następujący sposób. Dla kandydatów, który uzyskali świadectwo ukończenia szkoły średniej do roku 2018 wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły średniej (Diplom), łącznie z wynikami uzyskane na Pre-University Certificate (Peeshdaneshgahe) traktowane są jako równorzędne maturze na poziomie rozszerzonym.
Dla kandydatów, który uzyskali świadectwo ukończenia szkoły średniej od roku 2019 wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły średniej (Diplom) system dwunastoklasowy, traktowane są jako równorzędne maturze na poziomie rozszerzonym.

 • Kandydat ze świadectwem ukończenia szkoły średniej z Iranu ubiegający się o przyjęcie na studia z tokiem nauczania w języku polskim w terminie rejestracji jest zobowiązany:
  a) założyć konto ERK w systemie rekrutacji on-line dostępnym na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  b) wypełnić (wybierając jako podstawę rekrutacji Matura zagraniczna) i zatwierdzić znajdujący się w systemie ERK elektroniczny formularz rejestracyjny, w tym w szczególności:
  - wybrać formę studiów oraz ich kierunek
  - dostarczyć do Działu Rekrutacji świadectwo ukończenia szkoły średniej (Diplom), oraz Pre-University Certificate (Peeshdaneshgahe) uwierzytelnione konsularnie, przetłumaczone na język polski. Punkty rekrutacyjne zostaną wprowadzone do systemu ERK przez pracowników Działu Rekrutacji GUMed. Dokumenty te muszą być nostryfikowane w Kuratorium Oświaty
  - wpłacić opłatę rekrutacyjną
 • Informacje o wszystkich pozostałych wymaganych dokumentach znajdują na stronie: Dokumenty
 • W przypadku braku dostarczenia wymienionych powyżej dokumentów maturalnych, wynik zostanie ustalony jako zero (0 pkt), co będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.
 • Harmonogram rekrutacji znajduje się na stronach www. Działu Rekrutacji w informatorach w szczegółowych na poszczególne kierunki oraz na stronie: Wyszukiwarka terminów rekrutacji

  Wyniki uzyskane w ramach świadectwie ukończenia szkoły średniej (Diplom), łącznie z wynikami uzyskane na Pre-University Certificate (Peeshdaneshgahe) (wyrażone w skali punktowej 20-1) są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wg tabeli.

  a) Dla kandydatów legitymujących się dokumentami wydanym do 2018 roku (włącznie) Odpowiednik NM poziom rozszerzony Diplom i Peeshdaneshgahe

  Skala ocen dokumentu oryginalnego – ocena końcowa z przedmiotu Punkty rekrutacyjne GUMed Skala ocen dokumentu oryginalnego – ocena egzaminacyna z przedmiotu Punkty rekrutacyjne GUMed

  20-10 pkt

  poniżej 10 pkt

  R = (ocena końcowa z przedmiotu/20) • 47,5 pkt rekrutacyjnych GUMed

  0 pkt GUMed

  20-10 pkt

  poniżej 10 pkt

  R = (ocena z przedmiotu na egzaminie maturalnym/20) • 50 pkt rekrutacyjnych GUMed

  0 pkt GUMed

  b) Dla kandydatów legitymujących się dokumentami wydanym od 2019 roku (włącznie)

  Odpowiednik NM poziom rozszerzony Diplom

  Skala ocen dokumentu oryginalnego Punkty rekrutacyjne GUMed

  20-10 pkt

  poniżej 10 pkt

  R = (ocena z przedmiotu na egzaminie maturalnym/20) • 100 pkt rekrutacyjnych GUMed

  0 pkt GUMed

  Powyższe informacje stanowią jedynie ogólną informację mającą służyć wstępną pomocą kandydatom i mogącą zawierać niezamierzone błędy pisarskie, dlatego należy każdorazowo zapoznać się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji zawartymi w Uchwale Senatu precyzującej warunki i tryb rekrutacji na dany rok akademicki opublikowanej na stronie Akty prawne
  W celu potwierdzenia czy kandydat spełnia kryteria rekrutacyjne prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji