Oferta Edukacyjna 2024

StartOferta Edukacyjna 2024Oferta Edukacyjna 2024

Oferta kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne
(zajęcia w formie zjazdów)

Jednolite studia magisterskie Jednolite studia magisterskie Jednolite studia magisterskie
lekarski lekarski
lekarski – English Division
lekarsko-dentystyczny lekarsko-dentystyczny
farmacja
analityka medyczna
psychologia zdrowia
fizjoterapia
Studia I stopnia Studia I stopnia Studia I stopnia
pielęgniarstwo
pielęgniarstwo – English Division
położnictwo
ratownictwo medyczne
elektroradiologia
techniki dentystyczne techniki dentystyczne
dietetyka dietetyka
zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia
zdrowie środowiskowe
Certyfikaty: „Studia z przyszłością” oraz „Lider jakości kształcenia”
Studia II stopnia Studia II stopnia Studia II stopnia
badania kliniczne
Certyfikat „Studia z przyszłością”
dietetyka
pielęgniarstwo pielęgniarstwo
położnictwo położnictwo
przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny
Certyfikat „Studia z przyszłością”

zdrowie publiczne
zdrowie środowiskowe i bhp
Uwaga

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń!

Oferta Edukacyjna dla cudzoziemców 2024

Dział Rekrutacji GUMed

Adres:
80-210 Gdańsk
al. Zwycięstwa 41-42
Godziny otwarcia: 8:30 – 14:30
Kontakt telefoniczny: 8:00 – 15:00

E-mail: rekrutacja@gumed.edu.pl

Numery telefonów:

Stanowisko ds. Rekrutacji Polskojęzycznej
tel.: (58) 349 1391

Stanowisko ds. Rekrutacji Polskojęzycznej
dla Cudzoziemców oraz kandydatów z maturą zagraniczną
tel.: (58) 349 1397

Stanowisko ds. Rekrutacji Anglojęzycznej (English Division)
tel./faks: (58) 349 1390


Kontakt – kierunki międzyuczelniane:

Kierunek biotechnologia, fizyka medyczna, logopedia:

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk

tel.: (58) 523 23 32
(58) 523 23 26
(58) 523 23 28
(58) 523 23 12
(58) 523 25 32

www.rekrutacja.ug.edu.pl
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

Kierunek inżynieria mechaniczno-medyczna:

Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

tel.: (58) 348 67 00

www.pg.edu.pl/rekrutacja/
e-mail: rekrutacja@pg.gda.pl