Ukraina

Rozwiń

UKRAINA

Wyniki uzyskane przez kandydata legitymującego się świadectwem ukończenia szkoły średniej z Ukrainy przeliczane będą w następujący sposób. Wyniki uzyskane w trakcie egzaminu ZNO traktowane są jako równorzędne maturze na poziomie rozszerzonym.

 • Kandydat ze świadectwem ukończenia szkoły średniej z Ukrainy i zdanym egzaminem ZNO ubiegający się o przyjęcie na studia z tokiem nauczania w języku polskim w terminie rejestracji jest zobowiązany:
  a) założyć konto ERK w systemie rekrutacji on-line dostępnym na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  b) wypełnić (wybierając jako podstawę rekrutacji Matura zagraniczna) i zatwierdzić znajdujący się w systemie ERK elektroniczny formularz rejestracyjny, w tym w szczególności:
  - wybrać formę studiów oraz ich kierunek
  - dostarczyć do Działu Rekrutacji świadectwo maturalne Atestat i dodatek do atestata- Nowy wzór atestatu i dodatku do atestatu (566 KB) oraz wyniki egzaminu ZNO (Kartę Informacyjną ZNO, certyfikat z trójkątnymi hologramami) opatrzone Apostille, przetłumaczone na język polski.
  - punkty rekrutacyjne zostaną wprowadzone do systemu ERK przez pracowników Działu Rekrutacji GUMed.
  - wpłacić opłatę rekrutacyjną
 • Informacje o wszystkich pozostałych wymaganych dokumentach znajdują na stronie:Dokumenty
 • W przypadku braku dostarczenia wymienionych powyżej dokumentów maturalnych, wynik zostanie ustalony jako zero (0 pkt), co będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.
 • Harmonogram rekrutacji znajduje się na stronach www. Działu Rekrutacji w informatorach w szczegółowych na poszczególne kierunki oraz na stronie: Wyszukiwarka terminów rekrutacji

  Wyniki uzyskane w ramach egzaminu ZNO (skala 200-0) są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wg tabeli.

  Odpowiednik NM poziom rozszerzony Egzamin ZNO

  Skala ocen dokumentu oryginalnego Punkty rekrutacyjne GUMed

  - Skala ciągła 0-200

  - Przeliczenie 2 pkt ZNO :1 pkt GUMed (od 0-100 pkt rekrutacyjnych GUMed)


  Powyższe informacje stanowią jedynie ogólną informację mającą służyć wstępną pomocą kandydatom i mogącą zawierać niezamierzone błędy pisarskie, dlatego należy każdorazowo zapoznać się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji zawartymi w Uchwale Senatu precyzującej warunki i tryb rekrutacji na dany rok akademicki opublikowanej na stronie Akty prawne
  W celu potwierdzenia czy kandydat spełnia kryteria rekrutacyjne prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji