Kanada

Rozwiń

KANADA

Wyniki uzyskane przez kandydata legitymującego się świadectwem ukończenia szkoły średniej z Kanady przeliczane będą w następujący sposób. Wyniki uzyskane na High School Diploma z klasy 12, są traktowane są jako równorzędne maturze na poziomie rozszerzonym.

 • Kandydat ze świadectwem ukończenia szkoły średniej z Kanady ubiegający się o przyjęcie na studia z tokiem nauczania w języku polskim w terminie rejestracji jest zobowiązany:
  a) założyć konto ERK w systemie rekrutacji on-line dostępnym na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  b) wypełnić (wybierając jako podstawę rekrutacji Matura zagraniczna) i zatwierdzić znajdujący się w systemie ERK elektroniczny formularz rejestracyjny, w tym w szczególności:
  - wybrać formę studiów oraz ich kierunek
  - dostarczyć do Działu Rekrutacji świadectwo maturalne High School Diploma opatrzone Apostille, przetłumaczone na język polski.
  - punkty rekrutacyjne zostaną wprowadzone do systemu ERK przez pracowników Działu Rekrutacji GUMed.
  - wpłacić opłatę rekrutacyjną
 • Informacje o wszystkich pozostałych wymaganych dokumentach znajdują na stronie: Dokumenty
 • W przypadku braku dostarczenia wymienionych powyżej dokumentów maturalnych, wynik zostanie ustalony jako zero (0 pkt), co będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.
 • Harmonogram rekrutacji znajduje się na stronach www. Działu Rekrutacji w informatorach w szczegółowych na poszczególne kierunki oraz na stronie: Wyszukiwarka terminów rekrutacji

  System Ocen w Kanadzie
  Wyniki uzyskane w ramach High School Diploma (wyrażone w skali procentowej) są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wg tabeli.

  Odpowiednik NM poziom rozszerzony High School Diploma

  Skala ocen dokumentu oryginalnego Punkty rekrutacyjne GUMed

  Skala ciągła 0-100

  Przeliczenie 1:1 (od 0-100 pkt rekrutacyjnych GUMed)