Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych i konkursów

StartLaureaci i finaliści olimpi...

Laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad i konkursów stopnia centralnego, obowiązują szczególne warunki rekrutacji!

Przed przystąpieniem do rekrutacji, zapoznaj się z Uchwała Senatu Uczelni w sprawie warunków rekrutacji laureatów oraz finalistów ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz olimpiad międzynarodowych, aby upewnić się, że przysługują Ci dodatkowe uprawnienia.

Uchwała Senatu GUMed w sprawie warunków rekrutacji laureatów oraz finalistów ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz olimpiad międzynarodowych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym:
Uchwała Senatu GUMed nr 48/2023 z dnia 19 czerwca 2023 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w GUMed w roku akademickim 2024/2025 (6,62 MB)

Uchwała Senatu GUMed o zmianie Uchwały w sprawie warunków rekrutacji laureatów oraz finalistów ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz olimpiad międzynarodowych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym:
Tekst jednolity z dnia 19 czerwca 2023 r. Uchwały Nr 43/2021 Senatu GUMed w sprawie warunków rekrutacji laureatów oraz finalistów ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz olimpiad międzynarodowych na studia w GUMed 2024/25 (90,9 KB)

Załączniki do Uchwały:
Załącznik nr 1 do US nr 43/2021- wykaz olimpiad branych pod uwagę w procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na rok akademicki 2024/2025 (190 KB)
Załącznik nr 2 do US nr 43/2021- wykaz olimpiad branych pod uwagę w procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2024/2025 (226 KB)REJESTRACJA KROK PO KROKU- REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2024/25

ETAP I: Załóż online konto kandydata na studia w GUMed i dodaj w systemie rekrutacji online plik ze swoim zdjęciem.

 1. Wejdź na stronę WWW: rekrutacja2024.gumed.edu.pl
 2. Wypełnij niezbędne pola formularza, które widać będzie na ekranie komputera. Jako podstawę rekrutacji należy wybrać: dyplom laureata lub finalisty olimpiady z odpowiedniego przedmiotu

 3. Zwróć szczególną uwagę (podczas zakładania konta kandydata) aby bezbłędnie podać swój prywatny adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Dzięki temu będziemy mogli sprawnie informować Cię o postępie rekrutacji na GUMed.

 4. Koniecznie zapamiętaj wybrany przez siebie login oraz hasło.

 5. Dodaj do systemu rekrutacji online plik ze swoim zdjęciem.
  Wymagania odnośnie zdjęcia: pionowe, format JPG, minimalna rozdzielczość 300 dpi, rozmiar 236×295 px, rozmiar najwyżej 0.5 MB.

 6. Zaloguj się na swoje prywatne konto poczty, którego adres podałeś podczas zakładania konta kandydata.
  Przeczytaj list z Działu Rekrutacji i koniecznie kliknij w liście na link potwierdzający prawidłowe brzmienie Twojego prywatnego adresu e-mail.


ETAP II: Złóż formularz rejestracyjny na wybrane studia (w odpowiednim terminie).

Będąc zalogowanym na stronie WWW: rekrutacja2024.gumed.edu.pl .

 1. Krok 1: wybierz tryb studiów oraz stopień studiów.

 2. Krok 2: wybierz kierunek studiów.

 3. Krok 3: wybierz swój stosunek do innych uczelni publicznych.

 4. Krok 4: zaznacz, że rekrutujesz się jako laureat/finalista olimpiady lub konkursu.

 5. Krok 5: wypełnij formularz rejestracyjny odpowiedni dla wybranych studiów.

 6. Krok 6: sprawdź wprowadzone dane i zapisz formularz rejestracyjny w bazie.

  UWAGA:
  Należy bardzo uważnie wypełniać pola formularza, a następnie sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.
  Jeśli jakieś informacje wprowadzone do formularza wymagają modyfikacji, to należy kliknąć na widoczny na dole ekranu klawisz Popraw.
  Jeśli komplet danych będzie prawidłowy, to należy wybrać widoczny na dole ekranu klawisz Zapisz.

 7. Krok 7: Nie musisz uiszczać opłaty rekrutacyjnej. Twój formularz rejestracyjny automatycznie zmieni status na opłacony.
  W przypadku braku zmiany statusu należy skontaktować się z Działem Rekrutacji.

  UWAGA, UWAGA, UWAGA: Jeśli założyłeś w bieżącym roku konto kandydata w systemie rekrutacji online w GUMed, to będziesz mógł (korzystając ze swojego loginu i hasła podanych przez Ciebie podczas zakładania konta kandydata) zalogować się na stronie WWW: rekrutacja2024.gumed.edu.pl i:

  • złożyć formularze rejestracyjne na inne/następne kierunki studiów w GUMed,
  • sprawdzić online czy wysłane przez Ciebie dokumenty dotarły już do Działu Rekrutacji GUMed,
  • sprawdzić bieżące komunikaty adresowane do kandydatów na poszczególne kierunki studiów w GUMed.


ETAP III: Dodaj na swoim koncie lub prześlij do Działu Rekrutacji skan zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, należy dodać na swoim koncie (zakładka ZAŁĄCZNIKI) lub drogą mailową przesłać do Działu Rekrutacji skan zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty olimpiady bądź konkursu.
Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty olimpiady/konkursu (236 KB)

UWAGA:
Termin załączania/nadsyłania zaświadczeń upływa wraz z końcem terminu na wpisywanie ocen do systemu on-line. Pełny terminarz rekrutacji dla poszczególnych kierunków znajduje się w zakładce Oferta edukacyjna 2024


ETAP IV: Po opublikowaniu listy rankingowej, w odpowiednim terminie, złóż wymagane dokumenty, wymienione w informacjach opublikowanych wraz z listą rankingową.

 1. Na tym etapie musisz zalogować się do Systemu rekrutacji on-line

 2. Wypełnij wymagane pola PODANIA ONLINE dla wybranych studiów,
  a. sprawdź wprowadzone dane i zapisz wypełnione PODANIE ONLINE w bazie,
  b. wydrukuj i podpisz podanie.

 3. Wejdź w zakładkę “Dokumenty”.

 4. Następnie w zakładce “Dokumenty” kliknij w klawisz “Pobierz katalog opłat”,
  a. na ekranie pojawi się plik z treścią katalogu,
  b. w/w plik musisz wydrukować i podpisać.

 5. Pamiętaj, że musisz również dostarczyć oryginał zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty olimpiady/konkursu!


ETAP V: Wypełnij Kartę Badania Profilaktycznego.

Karta badania zostanie dostarczona przez GUMed.

Instrukcja wypełnienia:

 1. Rodzaj badania profilaktycznego – WSTĘPNE.

 2. Pozostała działalność profilaktyczna – MONITORING STANU ZDROWIA.

 3. Objęty opieką – POBIERAJĄCY NAUKĘ.

 4. Dane identyfikacyjne miejsca pracy/pobierania nauki – Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Skłodowskiej Curie 3A, 80-210 Gdańsk.

 5. Czynniki szkodliwe – proszę wybrać NIE (specyficzny dla poszczególnych kierunków studiów zestaw czynników szkodliwych zostanie uzupełniony).
Wykaz czynników szkodliwych (104 KB)

KILKA PRAKTYCZNYCH RAD NA KONIEC.

 1. Wszelkie pytania dotyczące: zasad rekrutacji, kosztów, terminów, potrzebnych dokumentów, itp. należy kierować do Działu Rekrutacji GUMed telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rekrutacja@gumed.edu.pl

 2. W razie wątpliwości warto też zaglądnąć na stronę WWW Najczęstsze pytania.

 3. Ewentualne “PROBLEMY TECHNICZNO-KOMPUTEROWE” z rejestracją za pośrednictwem systemu rekrutacji online można zgłaszać na adres: rekrutacja-pomoc@gumed.edu.pl