KOMUNIKATY

StartKOMUNIKATYKOMUNIKATY
Rozwiń

KOMUNIKATY

KREDYTY NA STUDIA MEDYCZNE
28.03.2022
KREDYTY NA STUDIA MEDYCZNE
STYPENDIUM NAUKOWE NA I ROKU STUDIÓW KIERUNKU ZDROWIE ŚRODOWISKOWE
28.10.2021
STYPENDIUM NAUKOWE NA I ROKU STUDIÓW KIERUNKU ZDROWIE ŚRODOWISKOWE
Film instruktażowy z biblioteki GUMed dla przyszłych studentów I roku
30.09.2021
Film instruktażowy z biblioteki GUMed dla przyszłych studentów I roku
23.09.2021
Pomoc materialna 2021/2022
10.09.2021
Jak uzyskać dostęp do systemów internetowych GUMed?
2.08.2021
Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne w obrębie GUMed
2.08.2021
Pismo Kierownika kierunku zdrowie środowiskowe dla kandydatów na studia I stopnia zdrowie środowiskowe i studia II stopnia zdrowie środowiskowe i BHP
8.07.2021
Regulamin świadczeń dla studentów GUMed na rok akademicki 2021/2022
2.07.2021
Cennik opłat za zakwaterowanie w Domach Studenta Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie od dnia 01.10.2021 r. do 30.06.2022 r. oraz informacja dotycząca miejsc w Domach Studenta i stypendiów
7.05.2021
Stypendia pomostowe
28.04.2021
Informacje dla kandydatów posiadających tzw. "starą maturę" - zdawaną przed rokiem 2005
28.09.2020
Podstawowa opieka zdrowotna - Centrum Medycyny Rodzinnej GUMed