REKRUTACJA – ODWOŁANIA

StartREKRUTACJA – ODWOŁANIA
Rozwiń

Odwołania od decyzji WKR Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Informujemy, że zgodnie z warunkami i trybem postępowania rekrutacyjnego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na studia na rok akademicki 2022/2023 WARUNKIEM ZŁOŻENIA ODWOŁANIA jest posiadanie DECYZJI Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej GUMed (wystawionej po ogłoszeniu listy przyjętych na dany kierunek studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym).

Składanie odwołań będzie możliwe od momentu wydania pierwszych decyzji o nieprzyjęciu, w ostatnim tygodniu sierpnia.

Odwołania kierowane do Rektora GUMed prosimy przesyłać w formie skanu na e-mail: rekrutacja@gumed.edu.pl lub pocztą na adres:

Dział Rekrutacji – WKR
al. Zwycięstwa 41-42
80-210 Gdańsk

Rozmowy z interesantami posiadającymi decyzje WKR prowadzone będą telefonicznie pod numerem telefonu (58) 349 13 94:
we wtorki, w godzinach 11:00-14:00

Dział Rekrutacji – WKR
al. Zwycięstwa 41-42
80-210 Gdańsk

tel: (58) 349 13 94

Data aktualizacji: 09.06.2022 r., godz. 15:40