REKRUTACJA – ODWOŁANIA

StartREKRUTACJA – ODWOŁANIA
Rozwiń

Odwołania od decyzji WKR Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Informujemy, że zgodnie z warunkami i trybem postępowania rekrutacyjnego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na studia na rok akademicki 2020/2021 WARUNKIEM ZŁOŻENIA ODWOŁANIA jest posiadanie DECYZJI Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej GUMed (wystawionej po ogłoszeniu listy przyjętych na dany kierunek studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym).

Odwołania kierowane do Rektora GUMed prosimy dostarczać na adres:

Dział Rekrutacji – WKR
al. Zwycięstwa 41/42
80-210 Gdańsk

Przyjmowanie interesantów posiadających decyzje WKR:

Od 01.09.2020
- we wtorki, w godzinach 11:00-14:00
- w piątki, w godzinach 11:00-14:00

Dział Rekrutacji – WKR
al. Zwycięstwa 41/42
80-210 Gdańsk

tel: (58) 349 13 94

Data aktualizacji: 09.04.2020 r., godz. 17:00