Szwecja

Rozwiń

SZWECJA

Wyniki uzyskane przez kandydata legitymującego się świadectwem ukończenia szkoły średniej ze Szwecji przeliczane będą w następujący sposób.
Wyniki uzyskane na Slutbetyg från Gymnasieskola tylko na jednym poziomie (1 lub 2), są traktowane jako matura na poziomie podstawowym, natomiast wyniki uzyskane na Slutbetyg från Gymnasieskola na poziomach 1 i 2 – jako matura na poziomie rozszerzonym.

 • Kandydat ze świadectwem ukończenia szkoły średniej ze Szwecji ubiegający się o przyjęcie na studia z tokiem nauczania w języku polskim w terminie rejestracji jest zobowiązany:
  a) założyć konto ERK w systemie rekrutacji on-line dostępnym na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  b) wypełnić (wybierając jako podstawę rekrutacji Matura zagraniczna) i zatwierdzić znajdujący się w systemie ERK elektroniczny formularz rejestracyjny, w tym w szczególności:
  - wybrać formę studiów oraz ich kierunek
  - dostarczyć do Działu Rekrutacji świadectwo ukończenia szkoły średniej Slutbetyg från Gymnasieskola opatrzony Apostille lub uwierzytelnione konsularnie, przetłumaczone na język polski. Punkty rekrutacyjne zostaną wprowadzone do systemu ERK przez pracowników Działu Rekrutacji GUMed.
  - Jako matematyka na poziomie rozszerzonym wymagane są kursy Math 3 i Math 4
  - wpłacić opłatę rekrutacyjną
 • Informacje o wszystkich pozostałych wymaganych dokumentach znajdują na stronie: Dokumenty
 • W przypadku braku dostarczenia wymienionych powyżej dokumentów maturalnych, wynik zostanie ustalony jako zero (0 pkt), co będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.
 • Harmonogram rekrutacji znajduje się na stronach www. Działu Rekrutacji w informatorach w szczegółowych na poszczególne kierunki oraz na stronie: Wyszukiwarka terminów rekrutacji

  Wyniki uzyskane w ramach świadectwie ukończenia szkoły średniej Slutbetyg från Gymnasieskola, (wyrażone w skali A-F lub w starszym systemie MVG-IG) są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wg tabeli.

  Odpowiednik NM Slutbetyg från Gymnasieskola

  Skala ocen dokumentu oryginalnego – Slutbetyg – skala ocen do 2013 Punkty rekrutacyjne GUMed Skala ocen dokumentu oryginalnego – Slutbetyg – skala ocen od 2014* Punkty rekrutacyjne GUMed

  MVG

  VG

  G

  IG

  50

  40

  30

  0

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  50

  45

  40

  35

  30

  0

  Powyższe informacje stanowią jedynie ogólną informację mającą służyć wstępną pomocą kandydatom i mogącą zawierać niezamierzone błędy pisarskie, dlatego należy każdorazowo zapoznać się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji zawartymi w Uchwale Senatu precyzującej warunki i tryb rekrutacji na dany rok akademicki opublikowanej na stronie Akty prawne
  W celu potwierdzenia czy kandydat spełnia kryteria rekrutacyjne prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji