Kontakt

StartKontakt

Dział Rekrutacji GUMed

Zapraszamy do kontaktu w sprawie rekrutacji na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym drogą mailową, telefoniczną lub poprzez Facebook.

Adres e-mail: rekrutacja@gumed.edu.pl

Dział Rekrutacji informuje, że odpowiedzi na korespondencję otrzymaną drogą elektroniczną udzielane będą jedynie, gdy zawierają poniższe dane:
  • imię i nazwisko osoby kierującej pytanie;
  • jakiego kierunku oraz trybu studiów dotyczy pytanie;
  • określenie przedmiotu sprawy.

Dział Rekrutacji zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na listy anonimowe.

Podstawa prawna: art. 63 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego: “§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych”.

Zgodnie z decyzją JM Rektora GUMed, zalecającą ograniczenie kontaktów w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, uprzejmie zapraszamy do kontaktów drogą telefoniczną i mailową.

Data aktualizacji: 03.07.2020 r., godz. 12:30

Dział Rekrutacji
al. Zwycięstwa 41-42
80-210 Gdańsk
zobacz mapę

rekrutacja@gumed.edu.pl

Facebook

Stanowisko ds. Rekrutacji
Polskojęzycznej

tel.: (58) 349 13 91

Stanowisko ds. Rekrutacji
Polskojęzycznej dla Cudzoziemców oraz kandydatów z maturą zagraniczną

tel.: (58) 349 13 97

Stanowisko ds. Rekrutacji
Anglojęzycznej

tel./faks: (58) 349 13 90