Kontakt

StartKontakt
Rozwiń

Dział Rekrutacji GUMed

Ewentualne wątpliwości dotyczące studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUMed): zasad rekrutacji, niezbędnych dokumentów, kosztów, terminów, itp. można wyjaśnić kontaktując się:

na adres e-mail: rekrutacja@gumed.edu.pl

Dział Rekrutacji informuje, że odpowiedzi na korespondencję otrzymaną drogą elektroniczną udzielane będą jedynie, gdy zawierają poniższe dane:
  • imię i nazwisko osoby kierującej pytanie;
  • jakiego kierunku oraz trybu studiów dotyczy pytanie;
  • określenie przedmiotu sprawy.

Dział Rekrutacji zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na listy anonimowe.

Podstawa prawna: art. 63 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego: “§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych”.

Kontakt – kierunki GUMed:

Zgodnie z decyzją JM Rektora GUMed, zalecającą ograniczenie kontaktów w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, uprzejmie informujemy, że Pracownicy Działu Rekrutacji do odwołania wykonują swoje obowiązki zdalnie.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o kierowanie zapytań drogą mailową na adres: rekrutacja@gumed.edu.pl lub poprzez FB

Kierunki międzyuczelniane:

Kierunek biotechnologia:

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

tel.: (58) 523 23 32
(58) 523 23 26
(58) 523 23 28
(58) 523 25 31
(58) 523 25 32

www.rekrutacja.ug.edu.pl
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

Kierunek fizyka medyczna:

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

tel.: (58) 523 23 32
(58) 523 23 26
(58) 523 23 28
(58) 523 25 31
(58) 523 25 32

www.rekrutacja.ug.edu.pl
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

Kierunek logopedia:

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

tel.: (58) 523 23 32
(58) 523 23 26
(58) 523 23 28
(58) 523 25 31
(58) 523 25 32

www.rekrutacja.ug.edu.pl
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

Kierunek inżynieria mechaniczno-medyczna:

Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

tel.: (58) 347 23 30 (w godzinach 10-14)

tel.: (58) 348 67 00

www.rekrutacja.pg.gda.pl
e-mail: rekrutacja@pg.gda.pl

Data aktualizacji: 02.04.2020 r., godz. 13:10

Dział Rekrutacji
al. Zwycięstwa 41-42
80-210 Gdańsk
zobacz mapę

rekrutacja@gumed.edu.pl

Facebook

Stanowisko ds. Rekrutacji
Polskojęzycznej

tel.: (58) 349 13 91

Stanowisko ds. Rekrutacji
Polskojęzycznej dla Cudzoziemców oraz kandydatów z maturą zagraniczną

tel.: (58) 349 13 97

Stanowisko ds. Rekrutacji
Anglojęzycznej

tel./faks: (58) 349 13 90

Problemy techniczno-komputerowe

W przypadku problemów techniczno-komputerowych z rejestracją online na studia w GUMed list należy wysyłać na adres:

rekrutacja-pomoc@gumed.edu.pl

z informacją na czym polega problem,
- koniecznie w liście prosimy podać swoje:
imię, nazwisko oraz PESEL,
- w liście dobrze jest także napisać z jakiej przeglądarki
internetowej Państwo korzystają,
- w razie pilnego problemu TECHNICZNEGO warto
podać swój numer telefonu (np. komórkowego),
co może znacznie przyspieszyć kontakt z naszej strony
i rozwiązanie problemu.