REJESTRACJA ONLINE

StartREJESTRACJA ONLINE
Rozwiń

Drodzy Kandydaci, Informujemy, że system rekrutacji on-line jest dostępny z dniem 13.05.2019 r.

A. Prosimy, aby przed założeniem konta kandydata przygotować plik ze swoim zdjęciem:

 • Wymagania odnośnie zdjęcia – pionowe, format JPG, minimalna rozdzielczość 300 dpi, rozmiar 236×295 px , rozmiar najwyżej 0.5 MB.

B. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza rekrutacyjnego online należy:

 • sprawdzić jakie informacje i dokumenty są niezbędne podczas rekrutacji na studia w GUMed,
 • sprawdzić obowiązujące terminy związane z rekrutacją na poszczególne kierunki studiów (terminy te są różne i zależą m.in. od: typu matury, wybranego trybu i stopnia studiów).

C. Wszyscy kandydaci proszeni są o sprawdzanie na bieżąco informacji znajdujących się w zakładce Komunikaty.

Wszystkie w/w szczegółowe informacje dostępne są na stronach WWW rekrutacji, w dziale informacji: Oferta edukacyjna 2019


PRAKTYCZNE UWAGI NA TEMAT REJESTRACJI ONLINE:

Cały proces rekrutacji kandydatów na studia w GUMed przebiega w kilku etapach:

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej.


ETAP I: Załóż online KONTO KANDYDATA na studia w GUMed
i dodaj w systemie rekrutacji online plik ze swoim ZDJĘCIEM.

 1. Wejdź na stronę WWW: rekrutacja2019.gumed.edu.pl

 2. Kliknij na niebieski link .

 3. Wypełnij niezbędne pola formularza, które widać będzie na ekranie komputera.

 4. Zwróć szczególną uwagę (podczas zakładania konta kandydata) aby BEZBŁĘDNIE podać swój prywatny adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Dzięki temu będziemy mogli sprawnie informować Ciebie o postępie rekrutacji na GUMed.

 5. Koniecznie zapamiętaj wybrany przez siebie login oraz hasło.

 6. Dodaj do systemu rekrutacji online plik ze swoim zdjęciem.
  Wymagania odnośnie zdjęcia: pionowe, format JPG, minimalna rozdzielczość 300 dpi, rozmiar 236×295 px, rozmiar najwyżej 0.5 MB.

 7. Zaloguj się na swoje prywatne konto poczty, którego adres podałeś podczas zakładania konta kandydata.
  Przeczytaj list z Działu Rekrutacji i koniecznie kliknij w liście na link potwierdzający prawidłowe brzmienie Twojego prywatnego adresu e-mail.


ETAP II: Złóż FORMULARZ REJESTRACYJNY na wybrane studia (w odpowiednim terminie)
oraz WPŁAĆ tzw. OPŁATĘ REKRUTACYJNĄ.

Będąc zalogowanym na stronie WWW: rekrutacja2019.gumed.edu.pl .

 1. Krok 1: wybierz tryb studiów oraz stopień studiów a potem kliknij w klawisz .

 2. Krok 2: wybierz kierunek studiów.

 3. Krok 3: wybierz swój stosunek do innych uczelni publicznych.

 4. Krok 4: wybierz rodzaj świadectwa maturalnego i dyplomu (jeśli dyplom jest niezbędny na wybranych studiach)
  oraz jeśli jest właśnie odpowiedni termin, to:

 5. Krok 5: wypełnij formularz rejestracyjny odpowiedni dla wybranych studiów.

 6. Krok 6: sprawdź wprowadzone dane i zapisz formularz rejestracyjny w bazie.

  UWAGA:
  Należy bardzo uważnie wypełniać pola formularza, a następnie (Krok 6) sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Jeśli jakieś informacje wprowadzone do formularza wymagają modyfikacji, to należy kliknąć na widoczny na dole ekranu klawisz .
  Jeśli komplet danych będzie prawidłowy, to należy wybrać widoczny na dole ekranu klawisz .

 7. Krok 7: wpłać tzw. opłatę rekrutacyjną na konto bankowe wskazane w formularzu rejestracyjnym.

  UWAGI:
  • Po zapisaniu w systemie rekrutacji online formularza rejestracyjnego na jakieś studia kandydat ma możliwość samodzielnego wprowadzenia w nim poprawek, TYLKO do momentu wpłynięcia na konto bankowe wskazane w formularzu opłaty rekrutacyjnej związanej z tym formularzem.

  • Po wpłynięciu w/w opłaty rekrutacyjnej na odpowiednie konto bankowe Twój formularz rejestracyjny w naszym systemie rekrutacji online zmieni swój status ze “złożonego” na “opłacony”.

  UWAGA, UWAGA, UWAGA: Jeśli założyłeś w bieżącym roku konto kandydata w systemie rekrutacji online w GUMed, to będziesz mógł (korzystając ze swojego loginu i hasła podanych przez Ciebie podczas zakładania konta kandydata) zalogować się na stronie WWW: rekrutacja2019.gumed.edu.pl i:

  • złożyć formularze rejestracyjne na inne/następne kierunki studiów w GUMed,
  • sprawdzić online czy tzw. opłata rekrutacyjna wpłynęła już na odpowiednie konto bankowe GUMed,
  • wpisać online swoje oceny uzyskane na świadectwie maturalnym bądź egzaminie wstępnym,
  • sprawdzić online czy wysłane przez Ciebie dokumenty dotarły już do Działu Rekrutacji GUMed,
  • sprawdzić bieżące komunikaty adresowane do kandydatów na poszczególne kierunki studiów w GUMed.


ETAP III: Uzupełnij swoje oceny uzyskane na świadectwie maturalnym bądź egzaminie wstępnym w FORMULARZU REJESTRACYJNYM online.

 1. Na tym etapie musisz zalogować się na stronie WWW: rekrutacja2019.gumed.edu.pl i wpisać swoje oceny uzyskane na świadectwie maturalnym bądź egzaminie wstępnym (jeśli jest on wymagany na wybranych przez Ciebie studiach).

  UWAGA:
  Swoje oceny będziesz mógł dodać do złożonego wcześniej formularza rejestracyjnego – ZGODNIE Z TERMINAMI podanymi w instrukcjach dla kandydatów na studia, dostępnymi w dziale informacji: Oferta edukacyjna 2019.

 2. Aby wpisać swoje oceny maturalne:
  a. zaloguj się: strona dostępna z dniem 13.05.2019,
  b. następnie kliknij w niebieską nazwę formularza rejestracyjnego “FR/../.....”,
  c. potem kliknij w link “Oceny”,
  d. i wybierz link “Wpisz oceny”,
  e. po wpisaniu ocen – “Zatwierdź”.

 3. Jeśli złożyłeś formularze rejestracyjne na kilka różnych kierunków studiów w GUMed, to w każdym z nich musisz uzupełnić informacje o uzyskanych ocenach (kolejne czynności opisano powyżej, w punkcie nr 2).


ETAP IV: Jeśli zobaczysz swoje dane na liście rankingowej wśród kandydatów zakwalifikowanych na studia w naszej uczelni, to wypełnij w systemie rekrutacji PODANIE ONLINE o przyjęcie na studia, pobierz dwa egzemplarze UMOWY oraz przygotuj inne dokumenty wymienione w informacjach widocznych na stronie WWW z aktualną listą rankingową.

 1. Na tym etapie musisz zalogować się do rekrutacja2019.gumed.edu.pl

 2. Wypełnij wymagane pola PODANIA ONLINE dla wybranych studiów,
  a. sprawdź wprowadzone dane i zapisz wypełnione PODANIE ONLINE w bazie,
  b. wydrukuj i podpisz podanie.

 3. Wejdź w zakładkę “Dokumenty”.

 4. Następnie w zakładce “Dokumenty” kliknij w klawisz “Pobierz umowę”,
  a. na ekranie pojawi się plik z treścią umowy,
  b. w/w plik musisz wydrukować w dwóch egzemplarzach,
  c. podpisz oba egzemplarze umowy.


ETAP V: DOSTARCZ do Działu Rekrutacji GUMed w odpowiednim terminie wydrukowane i podpisane: PODANIE, dwa egzemplarze UMOWY wraz z kompletem wymaganych dokumentów wymienionych w informacjach widocznych na stronie WWW z aktualną listą rankingową.


ETAP VI: WYPEŁNIJ Kartę Badania Profilaktycznego.

Instrukcja wypełnienia:

 1. Rodzaj badania profilaktycznego – WSTĘPNE.

 2. Pozostała działalność profilaktyczna – MONITORING STANU ZDROWIA.

 3. Objęty opieką – POBIERAJĄCY NAUKĘ.

 4. Dane identyfikacyjne miejsca pracy/pobierania nauki – Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Skłodowskiej Curie 3A, 80-210 Gdańsk.

 5. Czynniki szkodliwe – proszę wybrać NIE (specyficzny dla poszczególnych kierunków studiów zestaw czynników szkodliwych zostanie uzupełniony).
Wykaz czynników szkodliwych (104 KB)

KILKA PRAKTYCZNYCH RAD NA KONIEC.

 1. Wszelkie pytania dotyczące: zasad rekrutacji, kosztów, terminów, potrzebnych dokumentów, itp. należy kierować do Działu Rekrutacji GUMed telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rekrutacja@gumed.edu.pl

 2. W razie wątpliwości warto też zaglądnąć na stronę WWW Najczęstsze pytania.

 3. Ewentualne “PROBLEMY TECHNICZNO-KOMPUTEROWE” z rejestracją za pośrednictwem systemu rekrutacji online można zgłaszać na adres: rekrutacja-pomoc@gumed.edu.pl


Data aktualizacji: 14.05.2018