REJESTRACJA ONLINE

StartREJESTRACJA ONLINE
Rozwiń

Drodzy Kandydaci, Informujemy, że system rekrutacji on-line jest dostępny z dniem: termin zostanie podany wkrótce

A. Prosimy, aby przed założeniem konta kandydata przygotować plik ze swoim zdjęciem:

 • Wymagania odnośnie zdjęcia – pionowe, format JPG, minimalna rozdzielczość 300 dpi, rozmiar 236×295 px , rozmiar najwyżej 0.5 MB.

B. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza rekrutacyjnego online należy:

 • sprawdzić jakie informacje i dokumenty są niezbędne podczas rekrutacji na studia w GUMed,
 • sprawdzić obowiązujące terminy związane z rekrutacją na poszczególne kierunki studiów (terminy te są różne i zależą m.in. od: typu matury, wybranego trybu i stopnia studiów).

C. Wszyscy kandydaci proszeni są o sprawdzanie na bieżąco informacji znajdujących się w zakładce Komunikaty.

Wszystkie w/w szczegółowe informacje dostępne są na stronach WWW rekrutacji, w dziale informacji: Oferta edukacyjna 2021.


PRAKTYCZNE UWAGI NA TEMAT REJESTRACJI ONLINE:

Cały proces rekrutacji kandydatów na studia w GUMed przebiega w kilku etapach:

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej.


ETAP I: Załóż online KONTO KANDYDATA na studia w GUMed
i dodaj w systemie rekrutacji online plik ze swoim ZDJĘCIEM.

 1. Wejdź na stronę WWW: rekrutacja2020.gumed.edu.pl

 2. Kliknij na niebieski link .

 3. Wypełnij niezbędne pola formularza, które widać będzie na ekranie komputera.

 4. Zwróć szczególną uwagę (podczas zakładania konta kandydata) aby BEZBŁĘDNIE podać swój prywatny adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Dzięki temu będziemy mogli sprawnie informować Ciebie o postępie rekrutacji na GUMed.

 5. Koniecznie zapamiętaj wybrany przez siebie login oraz hasło.

 6. Dodaj do systemu rekrutacji online plik ze swoim zdjęciem.
  Wymagania odnośnie zdjęcia: pionowe, format JPG, minimalna rozdzielczość 300 dpi, rozmiar 236×295 px, rozmiar najwyżej 0.5 MB.

 7. Zaloguj się na swoje prywatne konto poczty, którego adres podałeś podczas zakładania konta kandydata.
  Przeczytaj list z Działu Rekrutacji i koniecznie kliknij w liście na link potwierdzający prawidłowe brzmienie Twojego prywatnego adresu e-mail.


ETAP II: Złóż FORMULARZ REJESTRACYJNY na wybrane studia (w odpowiednim terminie)

Będąc zalogowanym na stronie WWW: rekrutacja2020.gumed.edu.pl.

 1. Krok 1: wybierz tryb studiów oraz stopień studiów a potem kliknij w klawisz .

 2. Krok 2: wybierz kierunek studiów.

 3. Krok 3: wybierz swój stosunek do innych uczelni publicznych.

 4. Krok 4: wybierz rodzaj świadectwa maturalnego i dyplomu (jeśli dyplom jest niezbędny na wybranych studiach)
  oraz jeśli jest właśnie odpowiedni termin, to:

 5. Krok 5: wypełnij formularz rejestracyjny odpowiedni dla wybranych studiów.

 6. Krok 6: sprawdź wprowadzone dane i zapisz formularz rejestracyjny w bazie.

  UWAGA:
  Należy bardzo uważnie wypełniać pola formularza, a następnie (Krok 6) sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Jeśli jakieś informacje wprowadzone do formularza wymagają modyfikacji, to należy kliknąć na widoczny na dole ekranu klawisz .
  Jeśli komplet danych będzie prawidłowy, to należy wybrać widoczny na dole ekranu klawisz .


  ETAP III: oraz UZUPEŁNIJ SWOJE OCENY: WYNIKI UZYSKANE NA EGZAMINIE MATURALNYM, BĄDŹ WYMAGANE OCENY ZE STUDIÓW I STOPNIA.
  1. Na tym etapie musisz zalogować się na stronie WWW: rekrutacja2020.gumed.edu.pl i wpisać swoje oceny: wyniki uzyskane na świadectwie maturalnym bądź wymagane oceny ze studiów I stopnia

  UWAGA:
  Swoje oceny będziesz mógł dodać do złożonego wcześniej formularza rejestracyjnego – ZGODNIE Z TERMINAMI podanymi w instrukcjach dla kandydatów na studia, dostępnymi w dziale informacji: *Oferta edukacyjna 2020

 7. Aby wpisać swoje oceny:
  a. zaloguj się: strona dostępna z dniem 01.06.2020,
  b. następnie kliknij w niebieską nazwę formularza rejestracyjnego “FR/../.....”,
  c. potem kliknij w link “Oceny”,
  d. i wybierz link “Wpisz oceny”,
  e. po wpisaniu ocen – “Zatwierdź”.

 8. Jeśli złożyłeś formularze rejestracyjne na kilka różnych kierunków studiów w GUMed, to w każdym z nich musisz uzupełnić informacje o uzyskanych ocenach* (kolejne czynności opisano powyżej, w punkcie nr 2).


 • wpłać tzw. opłatę rekrutacyjną na konto bankowe wskazane w formularzu rejestracyjnym.

  UWAGI:
  • Po wpłynięciu w/w opłaty rekrutacyjnej na odpowiednie konto bankowe Twój formularz rejestracyjny w naszym systemie rekrutacji online zmieni swój status ze “złożonego” na “opłacony”.


  UWAGA, UWAGA, UWAGA: Jeśli założyłeś w bieżącym roku konto kandydata w systemie rekrutacji online w GUMed, to będziesz mógł (korzystając ze swojego loginu i hasła podanych przez Ciebie podczas zakładania konta kandydata) zalogować się na stronie WWW: rekrutacja2020.gumed.edu.pl i:
  • złożyć formularze rejestracyjne na inne/następne kierunki studiów w GUMed,
  • wpisać online swoje oceny uzyskane na świadectwie maturalnym bądź wymagane oceny ze studiów I stopnia,
  • sprawdzić online czy tzw. opłata rekrutacyjna wpłynęła już na odpowiednie konto bankowe GUMed,
  • sprawdzić online czy wysłane przez Ciebie dokumenty dotarły już do Działu Rekrutacji GUMed,
  • sprawdzić bieżące komunikaty adresowane do kandydatów na poszczególne kierunki studiów w GUMed.

  ETAP IV: Jeśli zobaczysz swoje dane na liście rankingowej wśród kandydatów zakwalifikowanych na studia w naszej uczelni, to wypełnij w systemie rekrutacji PODANIE ONLINE o przyjęcie na studia, pobierz i podpisz egzemplarz KATALOGU OPŁAT oraz przygotuj inne dokumenty wymienione w informacjach widocznych na stronie WWW z aktualną listą rankingową.

  1. Na tym etapie musisz zalogować się do rekrutacja2020.gumed.edu.pl

  2. Wypełnij wymagane pola PODANIA ONLINE dla wybranych studiów,
   a. sprawdź wprowadzone dane i zapisz wypełnione PODANIE ONLINE w bazie,
   b. wydrukuj i podpisz podanie.

  3. Wejdź w zakładkę “Dokumenty”.


   ETAP V: DOSTARCZ do Działu Rekrutacji GUMed w odpowiednim terminie wydrukowane i podpisane: PODANIE, KATALOG OPŁAT wraz z kompletem wymaganych dokumentów wymienionych w informacjach widocznych na stronie WWW z aktualną listą rankingową.


   ETAP VI: WYPEŁNIJ Kartę Badania Profilaktycznego.

   Instrukcja wypełniania Karty Badania Profilaktycznego (211 KB)


   KILKA PRAKTYCZNYCH RAD NA KONIEC.

   1. Wszelkie pytania dotyczące: zasad rekrutacji, kosztów, terminów, potrzebnych dokumentów, itp. należy kierować do Działu Rekrutacji GUMed telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rekrutacja@gumed.edu.pl

   2. W razie wątpliwości warto też zajrzeć na stronę WWW Najczęstsze pytania.

   3. Ewentualne “PROBLEMY TECHNICZNO-KOMPUTEROWE” z rejestracją za pośrednictwem systemu rekrutacji online można zgłaszać na adres: rekrutacja-pomoc@gumed.edu.pl*


   Data aktualizacji: 14.05.2018