REJESTRACJA ONLINE

StartREJESTRACJA ONLINE
Rozwiń

Drodzy Kandydaci, Informujemy, że system rekrutacji on-line będzie dostępny z dniem: 1.06.2022 r.

A. Prosimy, aby przed założeniem konta kandydata przygotować plik ze swoim zdjęciem:

 • Wymagania odnośnie zdjęcia – pionowe, format JPG, minimalna rozdzielczość 300 dpi, rozmiar 236×295 px , rozmiar najwyżej 0.5 MB.

B. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza rekrutacyjnego online należy:

 • sprawdzić jakie informacje i dokumenty są niezbędne podczas rekrutacji na studia w GUMed,
 • sprawdzić obowiązujące terminy związane z rekrutacją na poszczególne kierunki studiów (terminy te są różne i zależą m.in. od: typu matury, wybranego trybu i stopnia studiów).

C. Wszyscy kandydaci proszeni są o sprawdzanie na bieżąco informacji znajdujących się w zakładce Komunikaty.

Wszystkie w/w szczegółowe informacje dostępne są na stronach WWW rekrutacji, w dziale informacji: Oferta edukacyjna 2022.


PRAKTYCZNE UWAGI NA TEMAT REJESTRACJI ONLINE:

Cały proces rekrutacji kandydatów na studia w GUMed przebiega w kilku etapach:

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej.


ETAP I: Załóż online KONTO KANDYDATA na studia w GUMed
i dodaj w systemie rekrutacji online plik ze swoim ZDJĘCIEM.

 • Wejdź na stronę WWW: rekrutacja2022.gumed.edu.pl
 • Kliknij na niebieski link załóż konto kandydata.
 • Wypełnij niezbędne pola formularza, które widać będzie na ekranie komputera.
 • Zwróć szczególną uwagę (podczas zakładania konta kandydata) aby BEZBŁĘDNIE podać swój prywatny adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Dzięki temu będziemy mogli sprawnie informować Ciebie o postępie rekrutacji na GUMed.
 • Koniecznie zapamiętaj wybrany przez siebie login oraz hasło.
 • Dodaj do systemu rekrutacji online plik ze swoim zdjęciem.
  Wymagania odnośnie zdjęcia: pionowe, format JPG, minimalna rozdzielczość 300 dpi, rozmiar 236×295 px, rozmiar najwyżej 0.5 MB.
 • Zaloguj się na swoje prywatne konto poczty, którego adres podałeś podczas zakładania konta kandydata.

Przeczytaj list z Działu Rekrutacji i koniecznie kliknij w liście na link potwierdzający prawidłowe brzmienie Twojego prywatnego adresu e-mail.


ETAP II: Złóż FORMULARZ REJESTRACYJNY na wybrane studia (w odpowiednim terminie)

Będąc zalogowanym na stronie WWW: rekrutacja2022.gumed.edu.pl. Złóż nowy formularz rejestracyjny

 • Krok 1: wybierz tryb studiów oraz stopień studiów a potem kliknij w klawisz Pokaż studia.
 • Krok 2: wybierz kierunek studiów.
 • Krok 3: wybierz swój stosunek do innych uczelni publicznych.
 • Krok 4: wybierz rodzaj świadectwa maturalnego i dyplomu (jeśli dyplom jest niezbędny na wybranych studiach) oraz jeśli jest właśnie odpowiedni termin, to:
 • Krok 5: wypełnij formularz rejestracyjny odpowiedni dla wybranych studiów.
 • Krok 6: sprawdź wprowadzone dane i zapisz formularz rejestracyjny w bazie.

UWAGA:
Należy bardzo uważnie wypełniać pola formularza, a następnie (Krok 6) sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Jeśli jakieś informacje wprowadzone do formularza wymagają modyfikacji, to należy kliknąć na widoczny na dole ekranu klawisz Popraw.
Jeśli komplet danych będzie prawidłowy, to należy wybrać widoczny na dole ekranu klawisz Zapisz.


ETAP III: oraz UZUPEŁNIJ SWOJE OCENY: WYNIKI UZYSKANE NA EGZAMINIE MATURALNYM, BĄDŹ WYMAGANE OCENY ZE STUDIÓW I STOPNIA.

Na tym etapie musisz zalogować się na stronie WWW: rekrutacja2022.gumed.edu.pl i wpisać swoje oceny: wyniki uzyskane na świadectwie maturalnym bądź wymagane oceny ze studiów I stopnia

UWAGA:
Swoje oceny będziesz mógł dodać do złożonego wcześniej formularza rejestracyjnego – ZGODNIE Z TERMINAMI podanymi w instrukcjach dla kandydatów na studia, dostępnymi w dziale informacji: Oferta edukacyjna 2022

Aby wpisać swoje oceny:
 1. zaloguj się: strona dostępna z dniem 01.06.2022,
 2. następnie kliknij w niebieską nazwę formularza rejestracyjnego “FR/../.....”,
 3. potem kliknij w link “Wyniki”,
 4. i wybierz link “Wpisz wyniki”,
 5. po wpisaniu ocen – “Zatwierdź”.

Jeśli złożyłeś formularze rejestracyjne na kilka różnych kierunków studiów w GUMed, to w każdym z nich musisz uzupełnić informacje o uzyskanych ocenach (kolejne czynności opisano powyżej, w punkcie nr 2).

UWAGI:
 • Po wpłynięciu w/w opłaty rekrutacyjnej na odpowiednie konto bankowe Twój formularz rejestracyjny w naszym systemie rekrutacji online zmieni swój status ze “złożonego” na “opłacony”.
UWAGA, UWAGA, UWAGA: Jeśli założyłeś w bieżącym roku konto kandydata w systemie rekrutacji online w GUMed, to będziesz mógł (korzystając ze swojego loginu i hasła podanych przez Ciebie podczas zakładania konta kandydata) zalogować się na stronie WWW: rekrutacja2022.gumed.edu.pl
 • złożyć formularze rejestracyjne na inne/następne kierunki studiów w GUMed,
 • wpisać online swoje oceny uzyskane na świadectwie maturalnym bądź wymagane oceny ze studiów I stopnia,
 • sprawdzić online czy tzw. opłata rekrutacyjna wpłynęła już na odpowiednie konto bankowe GUMed,
 • sprawdzić online czy wysłane przez Ciebie dokumenty dotarły już do Działu Rekrutacji GUMed,
 • sprawdzić bieżące komunikaty adresowane do kandydatów na poszczególne kierunki studiów w GUMed.


ETAP IV: Jeśli zobaczysz swoje dane na liście rankingowej wśród kandydatów zakwalifikowanych na studia w naszej uczelni, to wypełnij w systemie rekrutacji PODANIE ONLINE o przyjęcie na studia, pobierz i podpisz egzemplarz KATALOGU OPŁAT oraz przygotuj inne dokumenty wymienione w informacjach widocznych na stronie WWW z aktualną listą rankingową.

 • Na tym etapie musisz zalogować się do rekrutacja2022.gumed.edu.pl
 • Wypełnij wymagane pola PODANIA ONLINE dla wybranych studiów,
  a. sprawdź wprowadzone dane i zapisz wypełnione PODANIE ONLINE w bazie,
  b. wydrukuj i podpisz podanie.
 • Wejdź w zakładkę “Dokumenty”.


ETAP V: Załącz skany dokumentów, a następnie prześlij drogą pocztową do Działu Rekrutacji GUMed w odpowiednim terminie wydrukowane i podpisane: PODANIE, KATALOG OPŁAT wraz z kompletem wymaganych dokumentów wymienionych w informacjach widocznych na stronie WWW z aktualną listą rankingową.


ETAP VI: WYPEŁNIJ Kartę Badania Profilaktycznego.


KILKA PRAKTYCZNYCH RAD NA KONIEC.


Data aktualizacji: 01.06.2022