Francja

Rozwiń

FRANCJA

Wyniki uzyskane przez kandydata legitymującego się świadectwem ukończenia szkoły średniej z Francji przeliczane będą w następujący sposób. Wyniki uzyskane na Baccaulaureat – traktowane są jako równorzędne maturze na poziomie rozszerzonym.

 • Kandydat ze świadectwem ukończenia szkoły średniej z Francji ubiegający się o przyjęcie na studia z tokiem nauczania w języku polskim w terminie rejestracji jest zobowiązany:
  a) założyć konto ERK w systemie rekrutacji on-line dostępnym na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  b) wypełnić (wybierając jako podstawę rekrutacji Matura zagraniczna) i zatwierdzić znajdujący się w systemie ERK elektroniczny formularz rejestracyjny, w tym w szczególności:
  - wybrać formę studiów oraz ich kierunek
  - dostarczyć do Działu Rekrutacji świadectwo maturalne Baccaulaureat opatrzone Apostille, przetłumaczone na język polski.
  - punkty rekrutacyjne zostaną wprowadzone do systemu ERK przez pracowników Działu Rekrutacji GUMed.
  - wpłacić opłatę rekrutacyjną
 • Informacje o wszystkich pozostałych wymaganych dokumentach znajdują na stronie: Dokumenty
 • W przypadku braku dostarczenia wymienionych powyżej dokumentów maturalnych, wynik zostanie ustalony jako zero (0 pkt), co będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.
 • Harmonogram rekrutacji znajduje się na stronach www. Działu Rekrutacji w informatorach w szczegółowych na poszczególne kierunki oraz na stronie: Wyszukiwarka terminów rekrutacji

  Wyniki uzyskane w ramach Baccaulaureat (wyrażone w skali 20-1) są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wg tabeli.

  Odpowiednik NM poziom rozszerzony Baccaulaureat
  Odpowiednikiem matury z biologii na poziomie rozszerzonym jest wynik z przedmiotu sciences de la vie et de la terra
  Odpowiednikiem matury z chemii na poziomie rozszerzonym jest wynik z przedmiotu psysic-chimie

  Skala ocen dokumentu oryginalnego Punkty rekrutacyjne GUMed

  20

  19

  18

  17

  16

  15

  14

  13

  12

  11

  10

  1-9

  100

  93

  86

  79

  72

  65

  58

  51

  44

  37

  30

  0