Najczęstsze pytania

StartNajczęstsze pytania

Czy rejestracja online kandydatów na studia w GUMed jest obowiązkowa?

TAK. Rejestracja online kandydatów na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUMed) jest obowiązkowa.

- – -

Jakie są terminy rekrutacji na studia w GUMed?

SYSTEM REKRUTACJI ONLINE dla kandydatów na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUMed) na rok akademicki 2024/2025 jest dostępny od 13.05.2024

  • Czyli dopiero wówczas Kandydat na studia w GUMed może założyć KONTO KANDYDATA (= zarejestrować się w systemie rekrutacji online)

  • Terminy w jakich odbywa się rejestracja online kandydatów na poszczególne kierunki studiów* oferowanych przez naszą Uczelnię są opublikowane na stronach WWW rekrutacji, w dziale informacji: OFERTA EDUKACYJNA 2024.
    Należy wybrać aktywne hiperłącze dla danego kierunku studiów, które zawiera instrukcje dla Kandydatów (Terminy te są różne i zależą m.in. od: typu matury, wybranego trybu i stopnia studiów).

  • TYLKO w odpowiednich terminach (przedstawionych na stronach www z instrukcjami dla kandydatów) można wypełnić formularz lub formularze rejestracyjne online na wybrane studia.

- – -

Czy podczas zakładania konta kandydata niezbędne jest dodanie swojego zdjęcia w postaci elektronicznej do systemu rejestracji online?

TAK. Dodanie pliku ze swoim zdjęciem do systemu rejestracji online, podczas zakładania konta kandydata, jest niezbędne.
Bez dodania zdjęcia nie da się założyć konta kandydata.
Wymagania odnośnie zdjęcia: pionowe, format JPG, szerokość co najmniej 236 px, rozmiar najwyżej 0.5 MB.

- – -

Czy członek rodziny może w imieniu kandydata występować w procesie rekrutacyjnym na studia?

W przypadku, gdy Kandydat chce upoważnić inną osobę, aby ta mogła w jego imieniu występować w postępowaniu rekrutacyjnym (sytuacja dotyczy np. wyjazdu kandydata, wówczas osoba trzecia może złożyć podpis na podaniu i katalogu opłat w jego imieniu), Kandydat może złożyć takie pełnomocnictwo osobiście w Dziale Rekrutacji- w tym celu należy posiadać dane osobowe osoby, którą chce upoważnić- dane wymienione na poniższym wzorze. Kandydat musi pamiętać o zabraniu ze sobą własnego dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości, bądź w oparciu o poniższy wzór, zatwierdzić pełnomocnictwo notarialnie.
Wzór pełnomocnictwa (394 KB)

- – -

Czy można składać formularze rejestracyjne na kilka kierunków studiów w naszej Uczelni?

TAK, ale kandydat musi w takiej sytuacji:

  1. na każdy z wybranych kierunków studiów złożyć odrębny formularz rejestracyjny,
  2. wnieść opłatę rekrutacyjną za każdy z wybranych kierunków studiów – przy czym należy pamiętać, że dla każdego formularza rejestracyjnego zostanie nadany osobny, indywidualny numer konta bankowego.
    W zleceniu przelewu jako tytuł wpłaty należy podać numer formularza, którego dotyczy wpłata oraz swoje imię i nazwisko.

Uwaga:
Jeśli założyłeś w bieżącym roku konto kandydata w SYSTEM REKRUTACJI ONLINE, to możesz (korzystając ze swojego loginu i hasła, podanych przez Ciebie podczas zakładania konta kandydata) zalogować się na stronie WWW SYSTEM REKRUTACJI ONLINE i zgłaszać swoją kandydaturę na różne kierunki studiów.
Aby to zrobić zaloguj się na swoje konto kandydata i kliknij na klawisz “Złóż nowy formularz rejestracyjny”.

Następnie należy wybrać tryb studiów i stopień studiów oraz kliknąć w klawisz [Pokaż studia] a potem wybrać z listy, która będzie widoczna na WWW kierunek studiów, oraz wybrać typ matury i/lub posiadanego dyplomu (jeśli dyplom jest niezbędny na wybranych studiach).
Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie komputera.
Na zakończenie sprawdź i popraw lub zapisz formularz.

- – -

Jakie były progi punktowe i liczba kandydatów na studia podczas rekrutacji w poprzednim roku?

Informacje o progach punktowych oraz ilości kandydatów na jedno miejsce, na poszczególne kierunki studiów w naszej uczelni są publikowane na stronie WWW Działu Rekrutacji, co roku, po zakończeniu rekrutacji, w dziale informacji: Progi punktowe i liczba kandydatów.

- – -

Jeśli kandydat zdawał “nową” maturę w poprzednich latach, a w tym roku ją poprawia to co ma wpisać w podaniu w miejscu dotyczącym numeru świadectwa i daty jego wystawienia?

W podaniu należy wpisać numer i datę wystawienia pierwszego otrzymanego świadectwa maturalnego.

- – -

Zapomniałem jak brzmi moje hasło do systemu rekrutacji online. Co mam zrobić?

Jeśli zarejestrowałeś się w bieżącym roku w systemie rekrutacji GUMed ale zapomniałeś jak brzmi Twoje hasło dostępu do systemu rekrutacji online, to skorzystaj z opcji Zapomniane hasło.

- – -

W jaki sposób należy wpisać swoje oceny w systemie rekrutacji online?

Instrukcja, jak wpisywać swoje oceny w systemie rekrutacji online jest dostępna pod adresem:
REJESTRACJA ONLINE > ETAP III: Uzupełnij swoje oceny uzyskane na świadectwie maturalnym w FORMULARZU REJESTRACYJNYM online

- – -

Czy zaświadczenie lekarskie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym?

Informacje dotyczące badań lekarskich dostępne są na stronie: http://rekrutacja.gumed.edu.pl/61129.html

Co jeśli nie zdawałam/łem egzaminu z języka polskiego, a posiadam maturę zagraniczną (inną niż matura EB?)?

Jeśli posiadasz maturę zagraniczną i nie posiadasz na nim wyniku z egzaminu maturalnego z języka polskiego, musisz poświadczyć znajomość języka polskiego na poziomie B2.

Poniżej znajduje się na bieżąco aktualizowana lista organizacji, których certyfikaty honorujemy:

Lista uprawnionych organizacji do poświadczania znajomość języka polskiego na poziomie B2

Również Gdański Uniwersytet Medyczny corocznie organizuje egzamin wewnętrzny potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2: szczegóły dotyczące egzaminu wewnętrznego GUMed

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Działem Rekrutacji: rekrutacja@gumed.edu.pl, tel.: 58 349 13 97


Co jeśli aneks do poprawionej matury pochodzi z innego systemu rekrutacji niż pierwotne świadectwo dojrzałości

W tej sytuacji musisz skontaktować się mailowo z Działem Rekrutacji: rekrutacja@gumed.edu.pl, aby mógł zostać złożony właściwy formularz rekrutacyjny.

data aktualizacji: 14.05.2024 r., godz. 11:00