Irlandia

Rozwiń

IRLANDIA

Wyniki uzyskane przez kandydata legitymującego się świadectwem ukończenia szkoły średniej z Irlandii przeliczane będą w następujący sposób. Wyniki uzyskane na Ardteist – poziom Zwykły (Ordinary), są traktowane jako matura na poziomie podstawowym, natomiast wyniki uzyskane na Ardteist – poziom Wyższy (Higher) – jako matura na poziomie rozszerzonym.

 • Kandydat ze świadectwem ukończenia szkoły średniej z Irlandii ubiegający się o przyjęcie na studia z tokiem nauczania w języku polskim w terminie rejestracji jest zobowiązany:
  a) założyć konto ERK w systemie rekrutacji on-line dostępnym na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  b) wypełnić (wybierając jako podstawę rekrutacji Matura zagraniczna) i zatwierdzić znajdujący się w systemie ERK elektroniczny formularz rejestracyjny, w tym w szczególności:
  - wybrać formę studiów oraz ich kierunek
  - dostarczyć do Działu Rekrutacji świadectwo ukończenia szkoły średniej Ardteist opatrzony Apostille lub uwierzytelnione konsularnie, przetłumaczone na język polski. Punkty rekrutacyjne zostaną wprowadzone do systemu ERK przez pracowników Działu Rekrutacji GUMed.
  - wpłacić opłatę rekrutacyjną
 • Informacje o wszystkich pozostałych wymaganych dokumentach znajdują na stronie: Dokumenty
 • W przypadku braku dostarczenia wymienionych powyżej dokumentów maturalnych, wynik zostanie ustalony jako zero (0 pkt), co będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.
 • Harmonogram rekrutacji znajduje się na stronach www. Działu Rekrutacji w informatorach w szczegółowych na poszczególne kierunki oraz na stronie: Wyszukiwarka terminów rekrutacji

  Wyniki uzyskane w ramach świadectwie ukończenia szkoły średniej Ardteist, (wyrażone w skali opisowej i procentowej) są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wg tabeli.

  a) Dla kandydatów legitymujących się dokumentami wydanym do 2017 roku (włącznie) Odpowiednik NM Ardteist

  Skala ocen dokumentu oryginalnego – Ardteist Ordinary level Punkty rekrutacyjne GUMed Skala ocen dokumentu oryginalnego – Ardteist Higher level Punkty rekrutacyjne GUMed

  A1 – 100%

  A2 – 89%

  B1 – 84%

  B2 – 79%

  B3 – 74%

  C1 – 69%

  C2 – 64%

  C3 – 59%

  D1 – 54%

  D2 – 49%

  D3 – 44%

  E – 39%

  F – 24%

  NG – 0%

  60

  53

  50

  47

  44

  41

  38

  35

  32

  29

  26

  23

  14

  0

  A1 – 100%

  A2 – 89%

  B1 – 84%

  B2 – 79%

  B3 – 74%

  C1 – 69%

  C2 – 64%

  C3 – 59%

  D1 – 54%

  D2 – 49%

  D3 – 44%

  E – 39%

  F – 24%

  NG – 0%

  100

  89

  84

  79

  74

  69

  64

  59

  54

  49

  44

  39

  24

  0

  Uwaga: Wyjątkiem jest matematyka, gdzie ocena z Ardteist ordinary będzie traktowana jako odpowiednik matury na poziomie podstawowym ale będzie punktowana jak ocena z poziomu rozszerzonego.

  b) Dla kandydatów legitymujących się dokumentami wydanym od 2018 roku (włącznie)

  Odpowiednik NM Ardteist

  Skala ocen dokumentu oryginalnego – Ardteist Ordinary level Punkty rekrutacyjne GUMed Skala ocen dokumentu oryginalnego – Ardteist Higher level Punkty rekrutacyjne GUMed

  O1 – 100%

  O2 – 89%

  O3 – 79%

  O4 – 69%

  O5 – 59%

  O6 – 49%

  O7 – 39%

  O8 – 0%

  60

  53

  47

  41

  35

  29

  23

  0

  H1 – 100%

  H2 – 89%

  H3 – 79%

  H4 – 69%

  H5- 59%

  H6 – 49%

  H7 – 39%

  H8 – 0%

  100

  89

  79

  69

  59

  49

  39

  0

  Uwaga: Wyjątkiem jest matematyka, gdzie ocena z Ardteist ordinary będzie traktowana jako odpowiednik matury na poziomie podstawowym ale będzie punktowana jak ocena z poziomu rozszerzonego.


  Powyższe informacje stanowią jedynie ogólną informację mającą służyć wstępną pomocą kandydatom i mogącą zawierać niezamierzone błędy pisarskie, dlatego należy każdorazowo zapoznać się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji zawartymi w Uchwale Senatu precyzującej warunki i tryb rekrutacji na dany rok akademicki opublikowanej na stronie Akty prawne
  W celu potwierdzenia czy kandydat spełnia kryteria rekrutacyjne prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji