Indie

Rozwiń

INDIE

Wyniki uzyskane przez kandydata legitymującego się świadectwem ukończenia szkoły średniej z Indii przeliczane będą w następujący sposób. Wyniki uzyskane na Higher Secondary Certificate (HSC) Examination po zakończeniu klasy XII i odpowiednich egzaminach traktowane są jako równorzędne maturze na poziomie rozszerzonym.

 • Kandydat ze świadectwem ukończenia szkoły średniej z Indii ubiegający się o przyjęcie na studia z tokiem nauczania w języku polskim w terminie rejestracji jest zobowiązany:
  a) założyć konto ERK w systemie rekrutacji on-line dostępnym na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  b) wypełnić (wybierając jako podstawę rekrutacji Matura zagraniczna) i zatwierdzić znajdujący się w systemie ERK elektroniczny formularz rejestracyjny, w tym w szczególności:
  - wybrać formę studiów oraz ich kierunek
  - dostarczyć do Działu Rekrutacji świadectwo ukończenia szkoły średniej (All India Secondary School Certificate, Indian Certificate of Secondary Education, Secondary School Certificate, All India and Delhi Senior School Certificate), oraz Higher Secondary Certificate (Indian School Certificate Examination) opatrzone Apostille, przetłumaczone na język polski. Punkty rekrutacyjne zostaną wprowadzone do systemu ERK przez pracowników Działu Rekrutacji GUMed. Dokumenty te muszą być nostryfikowane w Kuratorium Oświaty
  - wpłacić opłatę rekrutacyjną
 • Informacje o wszystkich pozostałych wymaganych dokumentach znajdują na stronie: Dokumenty
 • W przypadku braku dostarczenia wymienionych powyżej dokumentów maturalnych, wynik zostanie ustalony jako zero (0 pkt), co będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.
 • Harmonogram rekrutacji znajduje się na stronach www. Działu Rekrutacji w informatorach w szczegółowych na poszczególne kierunki oraz na stronie: Wyszukiwarka terminów rekrutacji

  Wyniki uzyskane w ramach HSC Examination (wyrażone w skali punktowej 100-1 lub 200-1 ) są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wg tabeli.

  Odpowiednik NM poziom rozszerzony HSC Examination

  Skala ocen dokumentu oryginalnego Punkty rekrutacyjne GUMed

  Skala ciągła 0-100

  Skala ciągła 0-200

  Po uzyskaniu minimum 40 pkt przeliczenie 1:1(od 0-100 pkt rekrutacyjnych GUMed). Poniżej 40 pkt – 0 pkt GUMed

  Po uzyskaniu minimum 80 pkt przeliczenie 2:1(od 0-100 pkt rekrutacyjnych GUMed). Poniżej 80 pkt – 0 pkt GUMed

  Powyższe informacje stanowią jedynie ogólną informację mającą służyć wstępną pomocą kandydatom i mogącą zawierać niezamierzone błędy pisarskie, dlatego należy każdorazowo zapoznać się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji zawartymi w Uchwale Senatu precyzującej warunki i tryb rekrutacji na dany rok akademicki opublikowanej na stronie Akty prawne
  W celu potwierdzenia czy kandydat spełnia kryteria rekrutacyjne prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji