Oferta edukacyjna 2017

StartOferta edukacyjna 2017
Rozwiń

Oferta kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2017/2018:


STUDIA STACJONARNE (dzienne) kierunek: STUDIA NIESTACJONARNE kierunek: STUDIA NIESTACJONARNE (zaoczne) kierunek:
Jednolite studia magisterskie: Jednolite studia magisterskie: Jednolite studia magisterskie:
lekarski lekarski – - –
lekarski – English Division – - – – - –
lekarsko-dentystyczny lekarsko-dentystyczny – - –
farmacja farmacja – - –
analityka medyczna – - – – - –
psychologia zdrowia psychologia zdrowia – - –
fizjoterapia fizjoterapia – - –
Studia I stopnia: Studia I stopnia: Studia I stopnia:
pielęgniarstwo – - – – - –
pielęgniarstwo – English Division – - – – - –
położnictwo – - – – - –
ratownictwo medyczne – - – – - –
elektroradiologia – - – – - –
techniki dentystyczne techniki dentystyczne – - –
dietetyka – - – dietetyka
dietetyka – English Division – - – – - –
zdrowie publiczne – - – – - –
zdrowie środowiskowe – - – – - –
Studia II stopnia: Studia II stopnia: Studia II stopnia:
fizjoterapia – - – fizjoterapia
pielęgniarstwo – - – pielęgniarstwo
położnictwo – - – położnictwo
dietetyka – - – – - –
zdrowie publiczne – - – zdrowie publiczne
zdrowie środowiskowe – - – – - –

Uwaga: Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń!

Rekrutację na w/w kierunki studiów na Wydziale Lekarskim, Farmaceutycznym i Wydziale Nauk o Zdrowiu prowadzi:

Uczelniane Centrum Rekrutacji GUMed
80-210 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 41-42

Stanowisko ds. Rekrutacji Polskojęzycznej tel.: (58) 349 1391
Stanowisko ds. Rekrutacji Anglojęzycznej tel./faks: (58) 349 1390
e-mail: rekrutacja@gumed.edu.pl


Kierunki międzyuczelniane:


Rekrutację na studia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed prowadzi:

Uniwersytet Gdański
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a
tel.: (58) 523 2332, 523 2326 523 2328, 523 2531, 523 2532
www.rekrutacja.ug.edu.pl
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

Rekrutację na studia na kierunku Fizyka medyczna prowadzi:

Uniwersytet Gdański
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a
tel.: (58) 523 2332, 523 2326 523 2328, 523 2531, 523 2532
www.rekrutacja.ug.edu.pl
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

Rekrutację na studia na kierunku Inżynieria mechaniczno-medyczna prowadzi:

Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej
tel.: (58) 347 1685, 347 1686, 347 2867
rekrutacja.pg.gda.pl
e-mail: rekrutacja@pg.gda.pl
tel. (58) 348 67 00

Rekrutację na studia na kierunku Logopedia prowadzi:

Uniwersytet Gdański
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a
tel.: (58) 523 2332, 523 2326 523 2328, 523 2531, 523 2532
www.rekrutacja.ug.edu.pl
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

data aktualizacji: 23.03.2017 r., godz. 14:30

Jak dojechać?

Zobacz kampus