Oferta edukacyjna 2019

StartOferta edukacyjna 2019

Oferta kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Studia stacjonarne
(dzienne)
Studia niestacjonarne Studia niestacjonarne
(zaoczne)
Jednolite studia magisterskie Jednolite studia magisterskie Jednolite studia magisterskie
lekarski lekarski
lekarski – English Division
lekarsko-dentystyczny lekarsko-dentystyczny
farmacja farmacja
farmacja – English Division
analityka medyczna
psychologia zdrowia psychologia zdrowia
fizjoterapia
Studia I stopnia Studia I stopnia Studia I stopnia
pielęgniarstwo
pielęgniarstwo – English Division
położnictwo
ratownictwo medyczne
elektroradiologia
techniki dentystyczne techniki dentystyczne
dietetyka dietetyka
zdrowie publiczne
zdrowie środowiskowe
kierunek z certyfikatem akredytacyjnym 2017
„Studia z przyszłością”

Studia II stopnia Studia II stopnia Studia II stopnia
fizjoterapia fizjoterapia
pielęgniarstwo pielęgniarstwo
położnictwo położnictwo
dietetyka
zdrowie publiczne
zdrowie środowiskowe
przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny
Uwaga

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń!

Kontakt – kierunki międzyuczelniane:

Kierunek biotechnologia:

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk

tel.: (58) 523 23 32
(58) 523 23 26
(58) 523 23 28
(58) 523 25 31
(58) 523 25 32

www.rekrutacja.ug.edu.pl
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

Kierunek fizyka medyczna:

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk

tel.: (58) 523 23 32
(58) 523 23 26
(58) 523 23 28
(58) 523 25 31
(58) 523 25 32

www.rekrutacja.ug.edu.pl
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

Kierunek logopedia:

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk

tel.: (58) 523 23 32
(58) 523 23 26
(58) 523 23 28
(58) 523 25 31
(58) 523 25 32

www.rekrutacja.ug.edu.pl
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

Kierunek inżynieria mechaniczno-medyczna:

Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

tel.: (58) 347 23 30 (w godzinach 10-14)

tel.: (58) 348 67 00

www.rekrutacja.pg.gda.pl
e-mail: rekrutacja@pg.gda.pl

Dział Rekrutacji
al. Zwycięstwa 41-42
80-210 Gdańsk
zobacz mapę

rekrutacja@gumed.edu.pl

Stanowisko ds. Rekrutacji
Polskojęzycznej

tel.: (58) 349 13 91

Stanowisko ds. Rekrutacji
Anglojęzycznej

tel./faks: (58) 349 13 90