Progi punktowe i liczba kandydatów podczas rekrutacji 2023

StartProgi punktowe i liczba kandydatówProgi punktowe i liczba kan...

Poniżej, przy nazwach poszczególnych kierunków, typów i rodzajów studiów oferowanych przez naszą Uczelnię w 2023 r. podano informacje:

  • Liczba kandydatów na jedno miejsce / minimalna, konieczna ilość punktów w 2023.
  • Minimalna, konieczna ilość punktów przy zastosowaniu kryterium biologii/chemii (wyłącznie farmacja) na poziomie rozszerzonym / minimalna, konieczna ilość punktów z biologii na poziomie rozszerzonym
STUDIA STACJONARNE
(dzienne) kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
(zaoczne) kierunek:
Jednolite studia magisterskie: Jednolite studia magisterskie: - – -
lekarski* 14,4 / 171
170 / 82
lekarski* 5,1 / 115
114 / 62
– - – – - –
lekarsko-dentystyczny* 33,7 / 172
171 / 83
lekarsko-dentystyczny* 13,4 / 134 – - – – - –
farmacja* 3,2 / 60 – - – – - – – - – – - –
analityka medyczna* 6,5 / 60 – - – – - – – - – – - –
psychologia zdrowia* 11,9 / 239,2 – - – – - – – - –
fizjoterapia* 10,1 / 153
152 / 70
– - – – - – – - – – - –
Studia I stopnia: Studia I stopnia: Studia I stopnia:
pielęgniarstwo* 4,4 / 105 – - – – - – – - – – - –
położnictwo* 5,0 / 117 – - – – - – – - – – - –
ratownictwo medyczne* 6,6 / 105 – - – – - – – - – – - –
elektroradiologia* 5,4 / 126,2 – - – – - – – - – – - –
techniki dentystyczne 7,5 / 148 – - – – - – – - – – - –
dietetyka 7,6 / 161 – - – – - – dietetyka* 1,8 / 63,4
zdrowie publiczne-
zarządzanie w systemie zdrowia*
3,1 / 109,8 – - – – - – – - – – - –
zdrowie środowiskowe* 2,7 / 74 – - – – - – – - – – - –
Studia II stopnia: Studia II stopnia: Studia II stopnia:
dietetyka* 1,2 / 127,5 – - – – - – – - – – - –
pielęgniarstwo* 1,3 / 110 – - – – - – pielęgniarstwo* 1,4 / 132,5
położnictwo 1,3 / 165 – - – – - – położnictwo 2,3 / 132,5
zdrowie publiczne* 0,9 / 112,5 – - – – - – – - – – - –
zdrowie środowiskowe i BHP* 1,2 / 135 – - – – - – – - – – - –
przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny 1 / 61 – - – – - – – - – – - –
badania kliniczne 1,8 / 170 – - – – - – – - – – - –

*przeprowadzono rekrutację uzupełniająca

Data aktualizacji: 10.04.2024 r., godz. 11:40