Progi punktowe i liczba kandydatów podczas rekrutacji 2016

StartProgi punktowe i liczba kandydatówProgi punktowe i liczba kan...
Rozwiń

Poniżej, przy nazwach poszczególnych kierunków, typów i rodzajów studiów oferowanych przez naszą Uczelnię w 2016 r. podano informacje:

  • Liczba kandydatów na jedno miejsce / minimalna, konieczna ilość punktów w 2016 r.
  • Minimalna, konieczna ilość punktów przy zastosowaniu kryterium biologii na poziomie rozszerzonym / minimalna, konieczna ilość punktów z biologii na poziomie rozszerzonym
STUDIA STACJONARNE
(dzienne) kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
(wieczorowe) kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
(zaoczne) kierunek:
Jednolite studia magisterskie: Jednolite studia magisterskie: - – -
lekarski 13,1 / 164
163 / 83
lekarski 4,5 / 146
145 / 75
– - – – - –
lekarsko-dentystyczny 31,7 / 161
160 / 83
lekarsko-dentystyczny 6,2 / 142
141 / 73
– - – – - –
farmacja 6,6 / 124 farmacja 2 / 80 – - – – - –
analityka medyczna 7,4 / 100
99 / 62
– - – – - – – - – – - –
psychologia zdrowia 7,9 / 202,6 psychologia zdrowia kierunek nieuruchomiony – - – – - –
Studia I stopnia: Studia I stopnia: Studia I stopnia:
fizjoterapia 10,6 / 149 – - – – - – – - – – - –
pielęgniarstwo 4,4 / 109 – - – – - – – - – – - –
położnictwo 8,1 / 113 – - – – - – – - – – - –
ratownictwo medyczne 4,4 / 109 – - – – - – – - – – - –
elektroradiologia 8,4 / 133 – - – – - – – - – – - –
techniki dentystyczne 4,7 / 129 techniki dentystyczne >1 / 115 – - – – - –
dietetyka 18,5 / 167 – - – – - – dietetyka 3,7 / 127
zdrowie publiczne 4 / 86,20 – - – – - – – - – – - –
zdrowie środowiskowe 2,8 / 80 – - – – - – – - – – - –
Studia II stopnia: Studia II stopnia: Studia II stopnia:
dietetyka 1,3 / 42 – - – – - – – - – – - –
fizjoterapia 1,8 / 57 – - – – - – fizjoterapia >1 / 40
pielęgniarstwo 1,3 / 40 – - – – - – pielęgniarstwo kierunek nieuruchomiony
położnictwo >1 / 58 – - – – - – – - – – - –
zdrowie publiczne >1 / 45 – - – – - – zdrowie publiczne kierunek nieuruchomiony
zdrowie środowiskowe kierunek nieuruchomiony – - – – - – – - – – - –

data aktualizacji: 14.10.2015 r.