Progi punktowe i liczba kandydatów podczas rekrutacji 2017

StartProgi punktowe i liczba kandydatówProgi punktowe i liczba kan...
Rozwiń

Poniżej, przy nazwach poszczególnych kierunków, typów i rodzajów studiów oferowanych przez naszą Uczelnię w 2017 r. podano informacje:

  • Liczba kandydatów na jedno miejsce / minimalna, konieczna ilość punktów w 2017 r.
  • Minimalna, konieczna ilość punktów przy zastosowaniu kryterium biologii na poziomie rozszerzonym / minimalna, konieczna ilość punktów z biologii na poziomie rozszerzonym
STUDIA STACJONARNE
(dzienne) kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
(zaoczne) kierunek:
Jednolite studia magisterskie: Jednolite studia magisterskie: - – -
lekarski 10,6 / 168
167 / 75
lekarski 3,5 / 141 – - – – - –
lekarsko-dentystyczny 25,4 / 168
167 / 82
lekarsko-dentystyczny 5 / 134 – - – – - –
farmacja 6,1 / 128
127 / 70
farmacja 1,2 / 79 – - – – - –
analityka medyczna 7,3 / 104
103 / 55
– - – – - – – - – – - –
psychologia zdrowia 4,5 / 201 psychologia zdrowia kierunek nieuruchomiony – - – – - –
fizjoterapia 7 / 143
142 / 68
fizjoterapia 1,7 / 109 – - – – - –
Studia I stopnia: Studia I stopnia: Studia I stopnia:
pielęgniarstwo 3 / 95 – - – – - – – - – – - –
położnictwo 6,7 / 126 – - – – - – – - – – - –
ratownictwo medyczne 3,4 / 90,6 – - – – - – – - – – - –
elektroradiologia 5,3 / 126 – - – – - – – - – – - –
techniki dentystyczne 4,3 / 155 techniki dentystyczne 1,3 / 116 – - – – - –
dietetyka 6 / 144 – - – – - – dietetyka 1,8 / 119
zdrowie publiczne 2,5 / 71,2 – - – – - – – - – – - –
zdrowie środowiskowe 3,2 / 95 – - – – - – – - – – - –
Studia II stopnia: Studia II stopnia: Studia II stopnia:
dietetyka 1,4 / 63 – - – – - – – - – – - –
fizjoterapia 2,2 / 63 – - – – - – fizjoterapia 1,2 / 38
pielęgniarstwo 1,5 / 51 – - – – - – pielęgniarstwo >1 / 40
położnictwo 1,3 / 64 – - – – - – położnictwo 1,4 / 65
zdrowie publiczne >1 / 48 – - – – - – zdrowie publiczne kierunek nieuruchomiony
zdrowie środowiskowe kierunek nieuruchomiony – - – – - – – - – – - –
przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny 1,2 / 38 – - – – - – – - – – - –

Data aktualizacji: 14.09.2020 r., godz. 11:40