Progi punktowe i liczba kandydatów podczas rekrutacji 2019

StartProgi punktowe i liczba kandydatówProgi punktowe i liczba kan...
Rozwiń

Poniżej, przy nazwach poszczególnych kierunków, typów i rodzajów studiów oferowanych przez naszą Uczelnię w 2019 r. podano informacje:

  • Liczba kandydatów na jedno miejsce / minimalna, konieczna ilość punktów w 2019 r.
  • Minimalna, konieczna ilość punktów przy zastosowaniu kryterium biologii/chemii (wyłącznie farmacja) na poziomie rozszerzonym / minimalna, konieczna ilość punktów z biologii na poziomie rozszerzonym
STUDIA STACJONARNE
(dzienne) kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
(zaoczne) kierunek:
Jednolite studia magisterskie: Jednolite studia magisterskie: - – -
lekarski 9,1 / 152
151 / 78
lekarski 5,7 / 120
119 / 57
– - – – - –
lekarsko-dentystyczny 17,7 / 149
148 / 75
lekarsko-dentystyczny 4,8 / 124
123 / 57
– - – – - –
farmacja 3,9 / 77
76 / 53
farmacja 2,4 / 72
71 / 28
– - – – - –
analityka medyczna 4,4 / 61
60 / 43
– - – – - – – - – – - –
psychologia zdrowia 5,4/ 212 psychologia zdrowia kierunek nieuruchomiony – - – – - –
fizjoterapia 4,9/ 137
136 / 50
fizjoterapia kierunek nieuruchomiony – - – – - –
Studia I stopnia: Studia I stopnia: Studia I stopnia:
pielęgniarstwo 2,7 / 61 – - – – - – – - – – - –
położnictwo 4,9 / 108 – - – – - – – - – – - –
ratownictwo medyczne 2,3/ 67 – - – – - – – - – – - –
elektroradiologia 4,0 / 124.4 – - – – - – – - – – - –
techniki dentystyczne 3,8 / 133 techniki dentystyczne kierunek nieuruchomiony – - – – - –
dietetyka 6,6 / 154 – - – – - – dietetyka 1,6 / 64
zdrowie publiczne- zarządzanie w systemie zdrowia 1,0 / 66 – - – – - – – - – – - –
zdrowie środowiskowe 2,7 / 63,6 – - – – - – – - – – - –
Studia II stopnia: Studia II stopnia: Studia II stopnia:
dietetyka 1,7/ 62 – - – – - – – - – – - –
fizjoterapia 2,2 / 172,5 – - – – - – fizjoterapia 2,0 / 150
pielęgniarstwo 1,4 / 132,5 – - – – - – pielęgniarstwo 1,0 / 117,5
położnictwo 1,3/ 125 – - – – - – położnictwo 1,1 / 117,5
zdrowie publiczne 1,4 / 80 – - – – - – zdrowie publiczne kierunek nieuruchomiony
zdrowie środowiskowe i BHP 1,4/142,5 – - – – - – – - – – - –
przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny 1,1 / 30 – - – – - – – - – – - –

Data aktualizacji: 14.09.2020 r., godz. 11:40