Progi punktowe i liczba kandydatów podczas rekrutacji 2013

StartProgi punktowe i liczba kandydatówProgi punktowe i liczba kan...
Rozwiń

Poniżej, przy nazwach poszczególnych kierunków, typów i rodzajów studiów oferowanych przez naszą Uczelnię w 2013 r. podano informacje:

  • Liczba kandydatów na jedno miejsce / minimalna, konieczna ilość punktów w 2013 r.
  • Minimalna, konieczna ilość punktów przy zastosowaniu kryterium biologii na poziomie rozszerzonym / minimalna, konieczna ilość punktów z biologii na poziomie rozszerzonym
STUDIA STACJONARNE
(dzienne) kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
(wieczorowe) kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
(zaoczne) kierunek:
Jednolite studia magisterskie: Jednolite studia magisterskie: - – -
lekarski 15,7 / 169 lekarski 4,5 / 156
155 / 78
– - – – - –
lekarsko-dentystyczny 30,7 / 166
165 / 77
lekarsko-dentystyczny 9 / 154
153 / 75
– - – – - –
farmacja 6,3 / 142
141 / 68
farmacja 1,2 / 73 – - – – - –
analityka medyczna 6,2 / 112 analityka medyczna 0,3 / 48 – - – – - –
Studia I stopnia: Studia I stopnia: Studia I stopnia:
fizjoterapia 3,7 / 159 – - – – - – – - – – - –
pielęgniarstwo 2,9 / 72,4 pielęgniarstwo 1,6 / 25 pielęgniarstwo gr. A: 0,5 / 120
położnictwo 2,8 / 60,4 położnictwo 0,6 / 41 położnictwo 0,6 / 138
ratownictwo medyczne 2,2 / 97,4 – - – – - – – - – – - –
elektroradiologia 2,6 / 47,4 – - – – - – – - – – - –
techniki dentystyczne 2,1 / 125 techniki dentystyczne 0,7 / 97,2 – - – – - –
dietetyka 7,7 / 116 – - – – - – dietetyka 1,4 / 20
zdrowie publiczne 1,3 / 30 – - – – - – – - – – - –
zdrowie środowiskowe 1,3 / 32 – - – – - – – - – – - –
Studia II stopnia: Studia II stopnia: Studia II stopnia:
dietetyka 1,9 / 52 – - – – - – – - – – - –
fizjoterapia 3,2 / 56 – - – – - – fizjoterapia 1,3 / 37
pielęgniarstwo 1 / 45 – - – – - – pielęgniarstwo 0,5 / 43
położnictwo 1 / 55 – - – – - – – - – – - –
zdrowie publiczne 1,4 / 37 – - – – - – zdrowie publiczne kierunek nieuruchomiony
zdrowie środowiskowe kierunek nieuruchomiony – - – – - – – - – – - –

data aktualizacji: 04.10.2013 r.