Progi punktowe i liczba kandydatów podczas rekrutacji 2022

StartProgi punktowe i liczba kandydatówProgi punktowe i liczba kan...

Poniżej, przy nazwach poszczególnych kierunków, typów i rodzajów studiów oferowanych przez naszą Uczelnię w 2022 r. podano informacje:

  • Liczba kandydatów na jedno miejsce / minimalna, konieczna ilość punktów w 2022.
  • Minimalna, konieczna ilość punktów przy zastosowaniu kryterium biologii/chemii (wyłącznie farmacja) na poziomie rozszerzonym / minimalna, konieczna ilość punktów z biologii na poziomie rozszerzonym
STUDIA STACJONARNE
(dzienne) kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
(zaoczne) kierunek:
Jednolite studia magisterskie: Jednolite studia magisterskie: - – -
lekarski* 11 / 163
162/82
lekarski* 3,3 / 100 – - – – - –
lekarsko-dentystyczny* 23,6 / 161
160/87
lekarsko-dentystyczny* 9,1 / 131 – - – – - –
farmacja* 4,2 / 60 – - – – - – – - – – - –
analityka medyczna* 5,6 / 65 – - – – - – – - – – - –
psychologia zdrowia* 8,7/ 247 – - – – - – – - –
fizjoterapia* 11,1 / 161 – - – – - – – - – – - –
Studia I stopnia: Studia I stopnia: Studia I stopnia:
pielęgniarstwo* 3,5 / 86 – - – – - – – - – – - –
położnictwo* 4,6 / 113 – - – – - – – - – – - –
ratownictwo medyczne* 6,1 / 87 – - – – - – – - – – - –
elektroradiologia* 5 / 140 – - – – - – – - – – - –
techniki dentystyczne* 9,6 / 143 techniki dentystyczne* 3,6 / 90 – - – – - –
dietetyka* 5,4 / 136 – - – – - – dietetyka* 1,2 / 60
zdrowie publiczne-
zarządzanie w systemie zdrowia*
4,2/ 75 – - – – - – – - – – - –
zdrowie środowiskowe* 3,7 / 116 – - – – - – – - – – - –
Studia II stopnia: Studia II stopnia: Studia II stopnia:
dietetyka* 1,3 / 125 – - – – - – – - – – - –
pielęgniarstwo* 1,7 / 155 – - – – - – pielęgniarstwo* 1,3 / 125
położnictwo 1,4 / 158 – - – – - – położnictwo 1,8 / 150
zdrowie publiczne* 2,2 / 150 – - – – - – – - – – - –
zdrowie środowiskowe i BHP* 1 / 125 – - – – - – – - – – - –
przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny 1,3 / 64 – - – – - – – - – – - –

*przeprowadzono rekrutację uzupełniająca

Data aktualizacji: 04.12.2023 r., godz. 12:50