Progi punktowe i liczba kandydatów podczas rekrutacji 2020

StartProgi punktowe i liczba kandydatówProgi punktowe i liczba kan...
Rozwiń

Poniżej, przy nazwach poszczególnych kierunków, typów i rodzajów studiów oferowanych przez naszą Uczelnię w 2020 r. podano informacje:

  • Liczba kandydatów na jedno miejsce / minimalna, konieczna ilość punktów w 2020.
  • Minimalna, konieczna ilość punktów przy zastosowaniu kryterium biologii/chemii (wyłącznie farmacja) na poziomie rozszerzonym / minimalna, konieczna ilość punktów z biologii na poziomie rozszerzonym
STUDIA STACJONARNE
(dzienne) kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
(zaoczne) kierunek:
Jednolite studia magisterskie: Jednolite studia magisterskie: - – -
lekarski* 14,3 / 163
162 / 82
lekarski* 8,5 / 126
125 / 63
– - – – - –
lekarsko-dentystyczny 29,8 / 163
162 / 77
lekarsko-dentystyczny* 10,6 / 130
129 / 77
– - – – - –
farmacja* 4,9 / 96
95 / 42
farmacja 2,4 / 64
63 / 25
– - – – - –
analityka medyczna 6,4 / 90
89 / 47
– - – – - – – - – – - –
psychologia zdrowia 6,9/ 220 – - – – - – – - – – - –
fizjoterapia 7,9/ 146
145 / 78
– - – – - – – - – – - –
Studia I stopnia: Studia I stopnia: Studia I stopnia:
pielęgniarstwo* 3 / 69 – - – – - – – - – – - –
położnictwo* 4,8 / 114 – - – – - – – - – – - –
ratownictwo medyczne 5,1/ 90 – - – – - – – - – – - –
elektroradiologia 3,8 / 106,40 – - – – - – – - – – - –
techniki dentystyczne 6,4 / 131 techniki dentystyczne kierunek nieuruchomiony – - – – - –
dietetyka 5,7 / 146 – - – – - – dietetyka* 1,5 / 66
zdrowie publiczne-
zarządzanie w systemie zdrowia*
2 / 64 – - – – - – – - – – - –
zdrowie środowiskowe* 2,9 / 98 – - – – - – – - – – - –
Studia II stopnia: Studia II stopnia: Studia II stopnia:
dietetyka 2,1/ 150 – - – – - – – - – – - –
fizjoterapia* 1 / 110 – - – – - – fizjoterapia* 1,6 / 112,5
pielęgniarstwo* 1,3 / 117,5 – - – – - – pielęgniarstwo* 1,3 / 77,5
położnictwo* 1,2/ 130 – - – – - – położnictwo* 1,7 / 125
zdrowie publiczne 2 / 140 – - – – - – – - – – - –
zdrowie środowiskowe i BHP* 1,2/77,5 – - – – - – – - – – - –
przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny 1,6 / 42 – - – – - – – - – – - –

*przeprowadzono rekrutację uzupełniająca

Data aktualizacji: 16.02.2021 r., godz. 14:10