Progi punktowe i liczba kandydatów podczas rekrutacji 2018

StartProgi punktowe i liczba kandydatówProgi punktowe i liczba kan...
Rozwiń

Poniżej, przy nazwach poszczególnych kierunków, typów i rodzajów studiów oferowanych przez naszą Uczelnię w 2018 r. podano informacje:

  • Liczba kandydatów na jedno miejsce / minimalna, konieczna ilość punktów w 2018 r.
  • Minimalna, konieczna ilość punktów przy zastosowaniu kryterium biologii na poziomie rozszerzonym / minimalna, konieczna ilość punktów z biologii na poziomie rozszerzonym
STUDIA STACJONARNE
(dzienne) kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
(zaoczne) kierunek:
Jednolite studia magisterskie: Jednolite studia magisterskie: - – -
lekarski 8,4 / 157
156 / 83
lekarski 2,8 / 97 – - – – - –
lekarsko-dentystyczny 18,8 / 160
159 / 82
lekarsko-dentystyczny 5,4 / 130,5
130 / 72
– - – – - –
farmacja 4,1 / 111
110 / 55
farmacja 1,1 / 64 – - – – - –
analityka medyczna 6,7 / 98
97 / 57
– - – – - – – - – – - –
psychologia zdrowia 4,3/ 206 psychologia zdrowia 0,3 / 131,60 – - – – - –
fizjoterapia 6,7/ 142
141 / 65
fizjoterapia 1,6 / 100 – - – – - –
Studia I stopnia: Studia I stopnia: Studia I stopnia:
pielęgniarstwo 2,6 / 84 – - – – - – – - – – - –
położnictwo 4,5 / 112,6 – - – – - – – - – – - –
ratownictwo medyczne 2,7/ 71 – - – – - – – - – – - –
elektroradiologia 4,9 / 129 – - – – - – – - – – - –
techniki dentystyczne 2,7 / 145 techniki dentystyczne 1,5 / 112 – - – – - –
dietetyka 6,8 / 143,2 – - – – - – dietetyka 1,9 / 102,6
zdrowie publiczne 2,3 / 69 – - – – - – – - – – - –
zdrowie środowiskowe 1,9 / 88,4 – - – – - – – - – – - –
Studia II stopnia: Studia II stopnia: Studia II stopnia:
dietetyka 1/ 53 – - – – - – – - – – - –
fizjoterapia 2,7 / 162,5 – - – – - – fizjoterapia 1,3 / 62,5
pielęgniarstwo 1,4 / 135 – - – – - – pielęgniarstwo 2 / 145
położnictwo 1,6/ 140 – - – – - – położnictwo 2,1 / 137,5
zdrowie publiczne 1,1 / 70 – - – – - – zdrowie publiczne kierunek nieuruchomiony
zdrowie środowiskowe kierunek nieuruchomiony – - – – - – – - – – - –
przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny 1,1 / 35 – - – – - – – - – – - –

Data aktualizacji: 14.09.2020 r., godz. 11:40