Progi punktowe i liczba kandydatów podczas rekrutacji 2011

StartProgi punktowe i liczba kandydatówProgi punktowe i liczba kan...
Rozwiń

Poniżej, przy nazwach poszczególnych kierunków, typów i rodzajów studiów oferowanych przez naszą Uczelnię w 2011 r. podano informacje:

  • Liczba kandydatów na jedno miejsce / minimalna, konieczna ilość punktów w 2011 r.
  • Minimalna, konieczna ilość punktów przy zastosowaniu kryterium biologii na poziomie rozszerzonym / minimalna, konieczna ilość punktów z biologii na poziomie rozszerzonym
STUDIA STACJONARNE
(dzienne) kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
(wieczorowe) kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
(zaoczne) kierunek:
Jednolite studia magisterskie: Jednolite studia magisterskie: - – -
lekarski 16,46 / 167
166 / 78
lekarski 5 / 151 – - – – - –
lekarsko-dentystyczny 23,42 / 166
165 / 77
lekarsko-dentystyczny 8,4 / 152
151 / 73
– - – – - –
farmacja 8,41 / 150
149 / 77
farmacja 2,2 / 100 – - – – - –
analityka medyczna 8,86 / 132 analityka medyczna 0,87 / 60 – - – – - –
Studia I stopnia: Studia I stopnia: Studia I stopnia:
fizjoterapia 4 / 139 fizjoterapia 1,6 / 117 fizjoterapia 0,7 / 29,33
pielęgniarstwo 2,32 / 60 pielęgniarstwo 0,3 / 54 pielęgniarstwo gr. A: 1,17 / 120
gr. C: 0,58 / 131,67
położnictwo 3,83 / 103 położnictwo 0,6 / 55 położnictwo 1,17 / 118
ratownictwo medyczne 2,4 / 78 – - – – - – ratownictwo medyczne 0,71 / 14,80
elektroradiologia 3,12 / 66 – - – – - – – - – – - –
techniki dentystyczne 3,67 / 114 techniki dentystyczne 0,1 / - – - – – - –
dietetyka 10,13 / 133 – - – – - – dietetyka 1,86 / 43,50
zdrowie publiczne 1,97 / 43,20 – - – – - – – - – – - –
zdrowie środowiskowe 1,47 / 21,60 – - – – - – – - – – - –
Studia II stopnia: Studia II stopnia: Studia II stopnia:
dietetyka 1,1 / 41 dietetyka – - – – - – – - –
fizjoterapia 4,2 / 61 fizjoterapia 1,4 / 49 fizjoterapia 1,83 / 38
pielęgniarstwo 0,83 / 40 pielęgniarstwo – - – pielęgniarstwo 0,68 / 46
położnictwo 1,67 / 66 – - – – - – położnictwo 0,7 / 42
zdrowie publiczne 2,1 / 56 – - – – - – zdrowie publiczne 1,1 / 43

data aktualizacji: 06.12.2011 r.