Progi punktowe i liczba kandydatów podczas rekrutacji 2015

StartProgi punktowe i liczba kandydatówProgi punktowe i liczba kan...
Rozwiń

Poniżej, przy nazwach poszczególnych kierunków, typów i rodzajów studiów oferowanych przez naszą Uczelnię w 2015 r. podano informacje:

  • Liczba kandydatów na jedno miejsce / minimalna, konieczna ilość punktów w 2015 r.
  • Minimalna, konieczna ilość punktów przy zastosowaniu kryterium biologii na poziomie rozszerzonym / minimalna, konieczna ilość punktów z biologii na poziomie rozszerzonym
STUDIA STACJONARNE
(dzienne) kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
(wieczorowe) kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
(zaoczne) kierunek:
Jednolite studia magisterskie: Jednolite studia magisterskie: - – -
lekarski 18,5 / 174
173 / 83
lekarski 5,8 / 160 – - – – - –
lekarsko-dentystyczny 36,2 / 169
168 / 88
lekarsko-dentystyczny 6,2 / 154
153 / 78
– - – – - –
farmacja 6 / 141
140 / 68
farmacja 2 / 87 – - – – - –
analityka medyczna 7,9 / 134
133 / 60
– - – – - – – - – – - –
Studia I stopnia: Studia I stopnia: Studia I stopnia:
fizjoterapia 6,1 / 121 – - – – - – – - – – - –
pielęgniarstwo 3,5 / 80 – - – – - – – - – – - –
położnictwo 5,4 / 102,2 – - – – - – – - – – - –
ratownictwo medyczne 2,7 / 83,8 – - – – - – – - – – - –
elektroradiologia 6,3 / 80,8 – - – – - – – - – – - –
techniki dentystyczne 3,7 / 117,4 techniki dentystyczne 1,3 / 105 – - – – - –
dietetyka 12,7 / 137 – - – – - – dietetyka 2,6 / 80,6
zdrowie publiczne kierunek nieuruchomiony – - – – - – – - – – - –
zdrowie środowiskowe kierunek nieuruchomiony – - – – - – – - – – - –
Studia II stopnia: Studia II stopnia: Studia II stopnia:
dietetyka 1,6 / 54 – - – – - – – - – – - –
fizjoterapia 2,4 / 62 – - – – - – fizjoterapia 1,5 / 46
pielęgniarstwo 1,2 / 43 – - – – - – pielęgniarstwo kierunek nieuruchomiony
położnictwo 1,1 / 56 – - – – - – – - – – - –
zdrowie publiczne 1,3 / 46 – - – – - – – - – – - –
zdrowie środowiskowe kierunek nieuruchomiony – - – – - – – - – – - –

data aktualizacji: 14.10.2015 r.