Progi punktowe i liczba kandydatów podczas rekrutacji 2009

StartProgi punktowe i liczba kandydatówProgi punktowe i liczba kan...
Rozwiń

Poniżej, przy nazwach poszczególnych kierunków, typów i rodzajów studiów oferowanych przez naszą Uczelnię w 2009 r. podano informacje:

  • Liczba kandydatów na jedno miejsce / minimalna, konieczna ilość punktów w 2009 r.
STUDIA STACJONARNE
(dzienne) kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
(wieczorowe) kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
(zaoczne) kierunek:
Jednolite studia magisterskie: Jednolite studia magisterskie: - – -
lekarski 15,4 / 173 lekarski 3,9 / 152 – - – – - –
lekarsko-dentystyczny 33,8 / 172 lekarsko-dentystyczny 8,5 / 160 – - – – - –
farmacja 11,1 / 161 farmacja 1,5 / 99 – - – – - –
analityka medyczna 8,7 / 145 analityka medyczna 0,7 / 77 – - – – - –
Studia I stopnia: Studia I stopnia: Studia I stopnia:
fizjoterapia 5,6 / 173 fizjoterapia 2,4 / 155 fizjoterapia 1,3 / 20,20
pielęgniarstwo 1,1 / 31,2 pielęgniarstwo - pielęgniarstwo gr. A: 1,7 / 185
gr. C: 4 / 169
położnictwo 2,7 / 90,60 położnictwo 0,5 / 71,60 położnictwo 1,8 / 193
ratownictwo medyczne 4,1 / 98,20 – - – – - – ratownictwo medyczne 1,1 / 20,50
elektroradiologia 2,1 / 34 – - – – - – – - – – - –
techniki dentystyczne 5,9 / 146,80 techniki dentystyczne 1,0 / 76,60 – - – – - –
dietetyka 10,02 / 142 – - – – - – dietetyka 2,1 / 41,50
zdrowie publiczne 1,9 / 34 – - – – - – – - – – - –
Studia II stopnia: Studia II stopnia: Studia II stopnia:
fizjoterapia 2,6 / 50 fizjoterapia 1,4 / 35 fizjoterapia 2,2 / 42
pielęgniarstwo 1,2 / 47 pielęgniarstwo – - – pielęgniarstwo 0,9 / 37
położnictwo 0,9 / 60 – - – – - – położnictwo 0,5 / 59
zdrowie publiczne 2,1 / 48 – - – – - – zdrowie publiczne 1,8 / 40

data aktualizacji: 14.12.2009 r.