Progi punktowe i liczba kandydatów podczas rekrutacji 2010

StartProgi punktowe i liczba kandydatówProgi punktowe i liczba kan...
Rozwiń

Poniżej, przy nazwach poszczególnych kierunków, typów i rodzajów studiów oferowanych przez naszą Uczelnię w 2010 r. podano informacje:

  • Liczba kandydatów na jedno miejsce / minimalna, konieczna ilość punktów w 2010 r.
STUDIA STACJONARNE
(dzienne) kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
(wieczorowe) kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
(zaoczne) kierunek:
Jednolite studia magisterskie: Jednolite studia magisterskie: - – -
lekarski 14,45 / 169 lekarski 4 / 152 – - – – - –
lekarsko-dentystyczny 25,94 / 171 lekarsko-dentystyczny 5,93 / 155 – - – – - –
farmacja 10 / 158 farmacja 1,88 / 108 – - – – - –
analityka medyczna 8,68 / 144 analityka medyczna 0,66 / 60 – - – – - –
Studia I stopnia: Studia I stopnia: Studia I stopnia:
fizjoterapia 4,37 / 168 fizjoterapia 0,6 / 68,80 fizjoterapia 1,1 / 26,20
pielęgniarstwo 1,64 / 19,80 pielęgniarstwo - pielęgniarstwo gr. A: 1,2 / 71,20
gr. C: 0,72 / 118
położnictwo 3,06 / 95 położnictwo 0,6 / 37 położnictwo 1,17 / 120
ratownictwo medyczne 3,77 / 95,20 – - – – - – ratownictwo medyczne 1,33 / 21
elektroradiologia 2,6 / 62 – - – – - – – - – – - –
techniki dentystyczne 4,93 / 147,60 techniki dentystyczne 1 / 87,60 – - – – - –
dietetyka 9,13 / 137 – - – – - – dietetyka 2,5 / 54
zdrowie publiczne 1,63 / 34,80 – - – – - – – - – – - –
zdrowie środowiskowe 1,4 / 36,60 – - – – - – – - – – - –
Studia II stopnia: Studia II stopnia: Studia II stopnia:
fizjoterapia 3,54 / 55 fizjoterapia 1,6 / 39 fizjoterapia 2,34 / 45
pielęgniarstwo 1,05 / 37 pielęgniarstwo – - – pielęgniarstwo 0,51 / 34
położnictwo 1,5 / 48 – - – – - – położnictwo 0,6 / 39
zdrowie publiczne 1,83 / 50 – - – – - – zdrowie publiczne 1,2 / 29

data aktualizacji: 25.11.2010 r.