Progi punktowe i liczba kandydatów podczas rekrutacji 2021

StartProgi punktowe i liczba kandydatówProgi punktowe i liczba kan...
Rozwiń

Poniżej, przy nazwach poszczególnych kierunków, typów i rodzajów studiów oferowanych przez naszą Uczelnię w 2021 r. podano informacje:

  • Liczba kandydatów na jedno miejsce / minimalna, konieczna ilość punktów w 2021.
  • Minimalna, konieczna ilość punktów przy zastosowaniu kryterium biologii/chemii (wyłącznie farmacja) na poziomie rozszerzonym / minimalna, konieczna ilość punktów z biologii na poziomie rozszerzonym
STUDIA STACJONARNE
(dzienne) kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
kierunek:
STUDIA NIESTACJONARNE
(zaoczne) kierunek:
Jednolite studia magisterskie: Jednolite studia magisterskie: - – -
lekarski* 12 / 154
153 / 73
lekarski* 4,3 / 100 – - – – - –
lekarsko-dentystyczny* 27,5 / 154
153 / 83
lekarsko-dentystyczny* 9,2 / 108
107 / 72
– - – – - –
farmacja* 4,1 / 60 farmacja* kierunek nieuruchomiony – - – – - –
analityka medyczna* 5,7 / 81 – - – – - – – - – – - –
psychologia zdrowia 9/ 234 – - – – - – – - –
fizjoterapia* 10 / 142 – - – – - – – - – – - –
Studia I stopnia: Studia I stopnia: Studia I stopnia:
pielęgniarstwo* 3,8 / 86 – - – – - – – - – – - –
położnictwo 4,2 / 110 – - – – - – – - – – - –
ratownictwo medyczne* 6,1 / 83 – - – – - – – - – – - –
elektroradiologia* 6,4 / 135 – - – – - – – - – – - –
techniki dentystyczne* 8,4 / 126 techniki dentystyczne* 2,5 / 78 – - – – - –
dietetyka 6,9 / 162 – - – – - – dietetyka* 1,5 / 63,20
zdrowie publiczne-
zarządzanie w systemie zdrowia
2,7/ 77 – - – – - – – - – – - –
zdrowie środowiskowe* 2,9 / 96 – - – – - – – - – – - –
Studia II stopnia: Studia II stopnia: Studia II stopnia:
dietetyka 1,3 / 140 – - – – - – – - – – - –
pielęgniarstwo 1,6 / 157,5 – - – – - – pielęgniarstwo* 1,8 / 110
położnictwo 1,4 / 110 – - – – - – położnictwo 2,1 / 142,5
zdrowie publiczne* 1,3 / 115 – - – – - – – - – – - –
zdrowie środowiskowe i BHP* kierunek nieuruchomiony – - – – - – – - – – - –
przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny 1,7 / 52 – - – – - – – - – – - –

*przeprowadzono rekrutację uzupełniająca

Data aktualizacji: 20.12.2021 r., godz. 09:20