Dział Rekrutacji

StartDział Rekrutacji
Rozwiń

Witamy kandydatów na pierwszy rok studiów

12398425_1164545046896849_477233627_o.jpg

Na niniejszych stronach WWW przedstawione są zasady rekrutacji na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUMed), obowiązujące w 2019 roku.

SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE dla kandydatów na poszczególne kierunki studiów są udostępnione w w Dziale Oferta Edukacyjna 2019.

DSC_5408.jpg
Ustawa wprowadzająca Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (1,34 MB)
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (1010 KB)

 • Uchwała Senatu Uczelni w sprawie warunków i trybu rekrutacji w 2019 r.

 • Uchwała Nr 44/2018 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2019/2020 (3,31 MB)

 • Zaświadczenia i oświadczenie dla Kandydatów na studia II stopnia (591 KB)


 • Uchwały Senatu o zmianie Uchwały Nr 44/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2019/2020

 • Uchwała Senatu o zmianie Uchwały Nr 44/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2019/2020 (143 KB)

 • Uchwała o zmianie Uchwały Nr 44/2018 Senatu GUMed z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2019/2020 oraz o wprowadzeniu tekstu Jednolitego (339 KB)


 • Uchwała Senatu Uczelni w sprawie warunków rekrutacji laureatów oraz finalistów ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz olimpiad międzynarodowych.
 • Uchwała Nr 45/2018 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie warunków rekrutacji laureatów oraz finalistów ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz olimpiad międzynarodowych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2019/2020. (209 KB)


 • Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 45/2018 Senatu GUMed z dnia 26.11.2018 r. Wykaz olimpiad branych pod uwagę w procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie 2019/2020 (520 KB)


 • Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 45/2018 Senatu GUMed z dnia 26.11.2018 r. Wykaz olimpiad branych pod uwagę w procesie rekrutacji na studia I stopnia 2019/2020 (553 KB)


 • Nowości i aktualizacje dotyczące rekrutacji publikowane są w sekcji Komunikaty.


  UWAGA

  Rekrutacja kandydatów na studia w GUMed odbywa się za pośrednictwem Internetu.

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

  Dział Rekrutacji GUMed

  al. Zwycięstwa 41-42
  80-210 Gdańsk
  zobacz mapę

  Stanowisko ds. Rekrutacji Polskojęzycznej

  (58) 349 13 91
  (58) 349 13 97 – cudzoziemcy, matura zagraniczna
  (58) 349 13 90

  Stanowisko ds. Rekrutacji Anglojęzycznej

  (58) 349 13 90
  (58) 349 13 90

  data aktualizacji: 08.05.2019 r., godz. 08:50