Cudzoziemcy i matura zagraniczna

StartStrona startowaCudzoziemcy i matura zagran...

W przypadku zdawania matury poza granicami Polski, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, konieczne jest potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie biegłości minimum B2 oraz obowiązują przeliczniki wyników z świadectw maturalnych na punkty rekrutacyjne GUMed .

Cudzoziemcy
Matura zagraniczna – przeliczanie wyniku
Egzamin z języka polskiego