Pomoc

Szukając pomocy, możesz skontaktować się z Działem Rekrutacji GUMed, skorzystać z przygotowanych przez nas odpowiedzi na najczęstsze pytania kandydatów oraz/lub przejść na specjalistyczne strony instytucji zajmujących się sprawami cudzoziemców chcących podjąć/kontynuować edukację w Polsce:

Kontakt – Dział Rekrutacji GUMed
Najczęstsze pytania
Pomocne strony
Kontakt – kierunki międzyuczelniane
Pomoc techniczno-komputerowa
Kontakt studia podyplomowe