BADANIA PROFILAKTYCZNE

StartBADANIA PROFILAKTYCZNE

Poniżej znajdują się informacje dotyczące obowiązkowych badań profilaktycznych dla osób zakwalifikowanych na studia w roku akademickim 2023/24:


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (112 KB)


1. Badania lekarskie wykonują wszystkie osoby zakwalifikowane na studia jednolite magisterskie, studia I stopnia oraz studia II stopnia, które złożyły komplet wymaganych dokumentów.

2. Skierowanie na badania profilaktyczne będzie do pobrania z systemu ERK na profilu kandydata (w zakładce Podania “Dokumenty” – po dostarczeniu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych i uzyskaniu statusu podania “zaakceptowany”). Z uwagi na to, że skierowania są rożne dla różnych kierunków w przypadku złożonych podań na różne kierunki konieczne jest pobranie różnych skierowań. Skierowanie upoważnia do wykonania badania w placówkach służby zdrowia w tym Centrum Medycyny Rodzinnej..

3. Kandydat zobowiązany jest zapoznać się z listą czynników szkodliwych z którymi istnieje możliwość kontaktu w trakcie studiów na wybranym przez siebie kierunku – Czynniki_szkodliwe (543 KB)

4. Kandydat wykonujący badanie w Centrum Medycyny Rodzinnej zobowiązany jest wypełnić Kartę Badania Profilaktycznego. w terminie 7 dni od uzyskania skierowania
Instrukcja do karty badania profilaktycznego (114 KB)

5. W zależności od kierunku studiów badania obejmują:.

6. Badania realizowane w Centrum Medycyny Rodzinnej GUMed są nieodpłatne. Badania mogą być realizowane również w innych placówkach na terenie kraju , w ramach limitów określanych przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy. Badania na podstawie naszego skierowania mogą być również wykonane odpłatnie , natomiast zaświadczenie musi być wydane przez upoważnionego lekarza medycyny pracy.

Osoby które uzyskają Zaświadczenie lekarskie wykluczające/wskazujące przeciwwskazania do podjęcia studiów zobowiązane są do dostarczenia tych dokumentów do Działu rekrutacji w ciągu 2 tygodni od wystawienia skierowania na badania.:

Oprócz opisanego wcześniej Zaświadczenie lekarskiego wykluczającego/wskazującego przeciwwskazania do podjęcia studiów, studenci pierwszego roku kierunków:
1. dietetyka
2. farmacja
3. fizjoterapia
4. lekarski
5. lekarsko-dentystyczny
6. pielęgniarstwo
7. położnictwo
8. ratownictwo medyczne
9. techniki dentystyczne

powinni w trakcie I semestru uzyskać Zaświadczenie od lekarza medycyny-pracy o braku nosicielstwa Sallmonella, Shigella i w tym celu muszą zgłosic się na:
Szczepienie przeciw COVID-19
Szczepienie przeciw COVID-19