Zasady rekrutacji 2018

StartZasady rekrutacji 2018
Rozwiń

Warunki rekrutacji na poszczególne kierunki studiów określają:

Uchwała Senatu Uczelni w sprawie warunków i trybu rekrutacji w 2018 r.

Uchwała Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2018/2019 Uchwała Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2018/2019 (204 KB) (773 KB)

Uchwała Senatu Uczelni w sprawie warunków rekrutacji laureatów oraz finalistów ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz olimpiad międzynarodowych. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym Uchwała Senatu GUMed w sprawie warunków rekrutacji laureatów oraz finalistów ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz olimpiad międzynarodowych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (636 KB) (636 KB)

Załącznik do Uchwały  Załącznik do Uchwały (961 KB) (961 KB)