Limity przyjęć 2023

StartLimity przyjęćLimity przyjęć 2023

Uchwała Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2023/2024 (1,3 MB)

Uchwała Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego o zmianie Uchwały nr 22/2023 Senatu GUMed w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2023/2024 (645 KB)

Tekst jednolity Uchwała Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2023/2024 (166 KB)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym (222 KB)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym (191 KB)


STUDIA STACJONARNE, Jednolite magisterskie

Kierunek studiów

Całkowity limit miejsc

W tym limit dla

obywateli polskich:

cudzoziemców¹

Lekarski

3322

326

6

Lekarsko-dentystyczny

49²

47

2

Analityka medyczna

57

55

2

Farmacja

163

160

3

Psychologia zdrowia

50

50

Fizjoterapia

73

70

3

¹Art 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
²Limit miejsc podany na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2023/2024


STUDIA STACJONARNE, I stopień

Kierunek studiów

Całkowity limit miejsc

W tym limit dla

obywateli polskich:

cudzoziemców¹

Dietetyka

60

60

Elektroradiologia

60

60

Pielęgniarstwo

153

150

3

Położnictwo

67

64

3

Ratownictwo Medyczne

36

36

Techniki Dentystyczne

32

30

2

Zdrowie Publiczne- zarządzanie w systemie zdrowia

40

40

Zdrowie Środowiskowe

38

35

3

¹Art 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


STUDIA STACJONARNE, II stopień

Kierunek studiów

Całkowity limit miejsc

W tym limit dla

obywateli polskich:

cudzoziemców¹

Badania Kliniczne

30

30

Dietetyka

35

35

Pielęgniarstwo

63

60

3

Położnictwo

32

30

2

Zdrowie Publiczne

30

30

Zdrowie Środowiskowe i BHP

24

21

3

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny

24

24

¹Art 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne

Limit miejsc

Studia niestacjonarne (zaoczne)

Limit miejsc

Lekarski, jednolite studia magisterskie

171²

Dietetyka, studia I stopnia

30

Lekarsko-dentystyczny, jednolite studia magisterskie

22²

Pielęgniarstwo, studia II stopnia

40

    Położnictwo, studia II stopnia

20

²Limit miejsc podany na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2023/2024

Limity przyjęć dla cudzoziemców 2023