Limity przyjęć 2020

StartLimity przyjęćLimity przyjęć 2020

Uchwała Nr 15/2020 Senatu GUMed z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2020/2021 - aktualny tekst jednolity (243 KB)

Limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w poszczególnych uczelniach określa:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.07.2020 w sprawie limitów przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny (285 KB) .
STUDIA STACJONARNE, Jednolite magisterskie

Kierunek studiów

Całkowity limit miejsc

W tym limit dla

obywateli polskich:

cudzoziemców¹

Lekarski

322

316

6

Lekarsko-dentystyczny

49

47

2

Analityka medyczna

57

55

2

Farmacja

145

142

3

Psychologia zdrowia

45

45

Fizjoterapia

63

60

3

¹Art 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


STUDIA STACJONARNE, I stopień

Kierunek studiów

Całkowity limit miejsc

W tym limit dla

obywateli polskich:

cudzoziemców¹

Dietetyka

60

60

Elektroradiologia

60

60

Pielęgniarstwo

135

132

3

Położnictwo

55

52

3

Ratownictwo Medyczne

30

30

Techniki Dentystyczne

32

30

2

Zdrowie Publiczne- zarządzanie w systemie zdrowia

30

30

Zdrowie Środowiskowe

25

24

1

¹Art 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


STUDIA STACJONARNE, II stopień

Kierunek studiów

Całkowity limit miejsc

W tym limit dla

obywateli polskich:

cudzoziemców¹

Dietetyka

35

35

Fizjoterapia

38

35

3

Pielęgniarstwo

63

60

3

Położnictwo

43

40

3

Zdrowie Publiczne

21

21

Zdrowie Środowiskowe i BHP

24

24

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny

24

24

¹Art 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne

Limit miejsc

Studia niestacjonarne (zaoczne)

Limit miejsc

Lekarski, jednolite studia magisterskie

60

Lekarsko-dentystyczny, jednolite studia magisterskie

22

Farmacja, jednolite studia magisterskie

10

Dietetyka, studia I stopnia

35

Techniki dentystyczne, studia I stopnia

12

Fizjoterapia, studia II stopnia

35

Pielęgniarstwo, studia II stopnia

40

Położnictwo, studia II stopnia

20