Limity przyjęć 2018

StartLimity przyjęćLimity przyjęć 2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny (255 KB)

Uchwała Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2018/2019 (204 KB)

Uchwała Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego o zmianie Uchwały w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2018/2019 (49,9 KB)

Limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w poszczególnych uczelniach określa (w drodze Rozporządzenia) Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uwzględniając zasady określone w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków.


STUDIA STACJONARNE, Jednolite magisterskie

Kierunek studiów

Całkowity limit miejsc

W tym limit dla

obywateli polskich:

cudzoziemców¹

Lekarski

282²

276²

Lekarsko-dentystyczny

49²

47²

Analityka Medyczna

55

50

5

Farmacja

145

140

5

Psychologia zdrowia

45

45

Fizjoterapia

53

50

3

¹art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
² limity przyjęć na kierunki lekarski oraz lekarsko-dentystyczny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.


STUDIA STACJONARNE, I stopień

Kierunek studiów

Całkowity limit miejsc

W tym limit dla

obywateli polskich:

cudzoziemców¹

Dietetyka

60

60

Elektroradiologia

60

60

Pielęgniarstwo

135

132

3

Położnictwo

55

52

3

Ratownictwo Medyczne

30

30

Techniki Dentystyczne

32

30

2

Zdrowie Publiczne

20

20

Zdrowie Środowiskowe

30

29

1

¹art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.


STUDIA STACJONARNE, II stopień

Kierunek studiów

Całkowity limit miejsc

W tym limit dla

obywateli polskich:

cudzoziemców¹

Dietetyka

35

35

Fizjoterapia

48

45

3

Pielęgniarstwo

60

57

3

Położnictwo

43

40

3

Zdrowie Publiczne

30

30

Zdrowie Środowiskowe

21

21

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny

35

35

¹art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.


STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne

Limit miejsc

Studia niestacjonarne (zaoczne)

Limit miejsc

Lekarski, jednolite studia magisterskie

72²

Lekarsko-dentystyczny, jednolite studia magisterskie

22²

Farmacja, jednolite studia magisterskie

20

Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie

10

Psychologia zdrowia, jednolite studia magisterskie

15

Dietetyka, studia I stopnia

35

Techniki dentystyczne, studia I stopnia

10

Pielęgniarstwo, studia II stopnia

30

Fizjoterapia, studia II stopnia

45

Położnictwo, studia II stopnia

20

Zdrowie publiczne, studia II stopnia

24

² limity przyjęć na kierunki lekarski oraz lekarsko-dentystyczny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

data aktualizacji: 03.08.2018