Limity przyjęć 2019

StartLimity przyjęćLimity przyjęć 2019
Rozwiń

Uchwała Nr 2/2019 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2019/2020 (636 KB)

Limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w poszczególnych uczelniach określa (w drodze Rozporządzenia) Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym (112 KB)
STUDIA STACJONARNE, Jednolite magisterskie

Kierunek studiów

Całkowity limit miejsc

W tym limit dla

obywateli polskich:

cudzoziemców¹

Lekarski

322

316

6

Lekarsko-dentystyczny

49

47

2

Analityka Medyczna

55

55

Farmacja

142

139

3

Psychologia zdrowia

45

45

Fizjoterapia

60

57

3

¹Art 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


STUDIA STACJONARNE, I stopień

Kierunek studiów

Całkowity limit miejsc

W tym limit dla

obywateli polskich:

cudzoziemców¹

Dietetyka

60

60

Elektroradiologia

60

60

Pielęgniarstwo

132

129

3

Położnictwo

52

49

3

Ratownictwo Medyczne

30

30

Techniki Dentystyczne

30

28

2

Zdrowie Publiczne

45

45

Zdrowie Publiczne- zarządzanie w systemie zdrowia

30

30

Zdrowie Środowiskowe

24

23

1

¹Art 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


STUDIA STACJONARNE, II stopień

Kierunek studiów

Całkowity limit miejsc

W tym limit dla

obywateli polskich:

cudzoziemców¹

Dietetyka

35

35

Fizjoterapia

50

47

3

Pielęgniarstwo

57

54

3

Położnictwo

40

37

3

Zdrowie Publiczne

30

30

Zdrowie Środowiskowe i BHP

21

21

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny

38

36

2

¹Art 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne

Limit miejsc

Studia niestacjonarne (zaoczne)

Limit miejsc

Lekarski, jednolite studia magisterskie

60

Lekarsko-dentystyczny, jednolite studia magisterskie

22

Farmacja, jednolite studia magisterskie

10

Psychologia zdrowia, jednolite studia magisterskie

15

Dietetyka, studia I stopnia

35

Techniki dentystyczne, studia I stopnia

12

Pielęgniarstwo, studia II stopnia

40

Fizjoterapia, studia II stopnia

45

Pielęgniarstwo, studia II stopnia

40

Położnictwo, studia II stopnia

20