Limity przyjęć 2016

StartLimity przyjęćLimity przyjęć 2016

Uchwała Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2016/2017:

Uchwała Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2016/2017 (191 KB)

Uchwała Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego o zmianie Uchwały w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2016/2017:

Uchwała Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 kwietnia 2016 r. o zmianie Uchwały w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2016/2017 (109 KB)


STUDIA STACJONARNE, Jednolite magisterskie

Kierunek studiów

Całkowity limit miejsc

W tym limit dla

obywateli polskich:

cudzoziemców¹

Lekarski

270

264

6

Lekarsko-dentystyczny

52

50

2

Analityka Medyczna

55

50

5

Farmacja

145

140

5

Psychologia zdrowia

30

30

¹art. 43 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.


STUDIA STACJONARNE, I stopień

Kierunek studiów

Całkowity limit miejsc

W tym limit dla

obywateli polskich:

cudzoziemców¹

Dietetyka

35

35

Elektroradiologia

45

45

Fizjoterapia

48

45

3

Pielęgniarstwo

103

100

3

Położnictwo

43

40

3

Ratownictwo Medyczne

30

30

Techniki Dentystyczne

32

30

2

Zdrowie Publiczne

20

20

Zdrowie Środowiskowe

21

21

¹art. 43 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.


STUDIA STACJONARNE, II stopień

Kierunek studiów

Całkowity limit miejsc

W tym limit dla

obywateli polskich:

cudzoziemców¹

Dietetyka

35

35

Fizjoterapia

48

45

3

Pielęgniarstwo

48

45

3

Położnictwo

33

30

3

Zdrowie Publiczne

40

40

Zdrowie Środowiskowe

20

20

¹art. 43 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.


STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne

Limit miejsc

Studia niestacjonarne (zaoczne)

Limit miejsc

Lekarski, jednolite studia magisterskie

72

Lekarsko-dentystyczny, jednolite studia magisterskie

24

Farmacja³, jednolite studia magisterskie

grupa dziekańska

Psychologia zdrowia³, jednolite studia magisterskie

15

Dietetyka, studia I stopnia

35

Techniki dentystyczne, studia I stopnia

10

Pielęgniarstwo, studia II stopnia

30

Fizjoterapia, studia II stopnia

45

Zdrowie publiczne, studia II stopnia

45

³kierunek farmacja oraz psychologia zdrowia zostanie uruchomiony pod warunkiem rekrutacji wielokrotności grupy dziekańskiej.

data aktualizacji: 30.08.2018 r., godz. 10:10