Limity przyjęć 2022

StartLimity przyjęćLimity przyjęć 2022

Uchwała Senatu w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2022/2023 (1,22 MB)

Uchwała Senatu GUMed o zmianie Uchwały w sprawie limitów przyjęć na rok akademicki 2022/23 (444 KB)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1655) w sprawie limitów przyjęć w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym (405 KB)


STUDIA STACJONARNE, Jednolite magisterskie

Kierunek studiów

Całkowity limit miejsc

W tym limit dla

obywateli polskich:

cudzoziemców¹

Lekarski

332

326

6

Lekarsko-dentystyczny

49

47

2

Analityka medyczna

57

55

2

Farmacja

145

142

3

Psychologia zdrowia

45

45

Fizjoterapia

63

60

3

¹Art 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


STUDIA STACJONARNE, I stopień

Kierunek studiów

Całkowity limit miejsc

W tym limit dla

obywateli polskich:

cudzoziemców¹

Dietetyka

60

60

Elektroradiologia

60

60

Pielęgniarstwo

135

132

3

Położnictwo

55

52

3

Ratownictwo Medyczne

30

30

Techniki Dentystyczne

32

30

2

Zdrowie Publiczne- zarządzanie w systemie zdrowia

30

30

Zdrowie Środowiskowe

28

24

4

¹Art 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


STUDIA STACJONARNE, II stopień

Kierunek studiów

Całkowity limit miejsc

W tym limit dla

obywateli polskich:

cudzoziemców¹

Dietetyka

35

35

Pielęgniarstwo

63

60

3

Położnictwo

30

30

Zdrowie Publiczne

21

21

Zdrowie Środowiskowe i BHP

24

24

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny

24

24

¹Art 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne

Limit miejsc

Studia niestacjonarne (zaoczne)

Limit miejsc

Lekarski, jednolite studia magisterskie

171

 
Lekarsko-dentystyczny, jednolite studia magisterskie

22

Dietetyka, studia I stopnia

30

Techniki dentystyczne, studia I stopnia

12

Pielęgniarstwo, studia II stopnia

40

Położnictwo, studia II stopnia

20

Limity przyjęć dla cudzoziemców 2022