Opłaty za studia niestacjonarne 2022

StartOpłaty za studiaOpłaty za studia niestacjon...
Rozwiń
Stawki opłat za studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 określa:

Katalog opłat- wysokości opłat za kształcenie w GUMed dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/23 (204 KB)

Zarzqdzenie nr 57/2022 Rektora Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 9 wrzesnia 2022 r. w sprawie wysokoSci optat za ksztatcenie w Gdanskim Uniwersytecie Medycznym dla studentow rozpoczynajqcych studia w roku akademickim 2022/2023 (5,58 MB)

Wysokości opłat za kształcenie (studia niestacjonarne) – obowiązujące w roku akademickim 2022/2023:

STUDIA NIESTACJONARNE:
Jednolite magisterskie opłata semestralna
Lekarski* 19.000 zł
Lekarsko-dentystyczny 21.000 zł
Farmacja 9.000 zł
Studia I stopnia (licencjackie) opłata semestralna
Techniki dentystyczne 5.000 zł
STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE):
Studia I stopnia (licencjackie) opłata semestralna
Dietetyka 5.000 zł
Studia II stopnia opłata semestralna
Pielęgniarstwo 3.750 zł
Położnictwo 3.750 zł

Opłaty za kształcenie cudzoziemców

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.03.2022 r. w sprawie kredytów na studia medyczne (278 KB)

* Kredyty na studia medyczne w Polsce (147 KB)

Kredyty_1.jpg

Kredyty_2.jpg

Kredyty_3.jpg



data aktualizacji: 13.09.2022 r., godz. 10:00