Potwierdzenie znajomości języka polskiego

StartMatura zagranicznaPotwierdzenie znajomości ję...
W przypadku zdawania matury poza granicami Polski, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, konieczne jest potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie biegłości minimum B2.
Odpowiednik tego poziomu mogą stanowić:
  • zdany egzamin maturalny z języka polskiego- w celu potwierdzenia, że wynik będzie uznany skontaktuj się z Działem Rekrutacji.
  • Certyfikat Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego (należy zwracać uwagę na daty uprawnień).

  • dyplom ukończenia studiów I stopnia/jednolitych magisterskich w języku polskim w Polsce.
  • Istnieje również możliwość przystąpienia do egzaminu organizowanego przez GUMed- więcej informacji dostępnych w tym miejscu: Egzamin z języka polskiego