Położnictwo - studia I stopnia, niestacjonarne (zaoczne, tzw. "pomostowe")

StartInstrukcje dla kandydatówPołożnictwo - studia I stop...


Informacje o profilu studiów dostępne są na stronie WWW:
Położnictwo – studia I stopnia, stacjonarne.

Na studia I stopnia, kierunek położnictwo mogą być przyjmowani absolwenci szkół położnych aktualnie pracujący.
O przyjęciu na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc decyduje liczba punktów otrzymanych w drodze konkursu świadectw.

powrót do listy kierunków studiów

Data aktualizacji: 17.12.2014 r.

Jak dojechać?

Zobacz kampus