Programy studiów

StartProgramy studiówProgramy studiów
Rozwiń

Programy studiów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne
(zajęcia w formie zjazdów)

Jednolite studia magisterskie Jednolite studia magisterskie Jednolite studia magisterskie
lekarski lekarski
lekarsko-dentystyczny lekarsko-dentystyczny
farmacja farmacja
analityka medyczna
psychologia zdrowia
fizjoterapia
Studia I stopnia Studia I stopnia Studia I stopnia
pielęgniarstwo
położnictwo
ratownictwo medyczne
elektroradiologia
techniki dentystyczne techniki dentystyczne
dietetyka dietetyka
zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia
zdrowie środowiskowe
Certyfikat Studia z przyszłością 2017
„Studia z przyszłością”

Studia II stopnia Studia II stopnia Studia II stopnia
pielęgniarstwo pielęgniarstwo
położnictwo położnictwo
dietetyka
zdrowie publiczne
zdrowie środowiskowe i bhp
przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny
Certyfikat studia z przyszłością 2019
„Studia z przyszłością”

Uwaga

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń!

Dział Rekrutacji GUMed

Adres:
80-210 Gdańsk
al. Zwycięstwa 41-42
Godziny otwarcia: 8:00 – 15:00

E-mail: rekrutacja@gumed.edu.pl

Numery telefonów:

Stanowisko ds. Rekrutacji Polskojęzycznej
tel.: (58) 349 1391

Stanowisko ds. Rekrutacji Polskojęzycznej
dla Cudzoziemców oraz kandydatów z maturą zagraniczną
tel.: (58) 349 1397