Potwierdzenie znajomości języka na poziomie umożliwiającym podjęcie stud...

StartEgzamin z języka polskiegoPotwierdzenie znajomości ję...

Kandydaci z maturą zagraniczną, niezależnie od posiadanego obywatelstwa zobowiązani są potwierdzić znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych- czyli minimum B2.

- jeżeli posiadasz dyplom ukończenia studiów I stopnia, bądź studiów jednolitych magisterskich w języku polskim- będzie on uznany jako odpowiednik zaświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie minimum B2
- akceptujemy zaświadczenia wydane przez organizacje posiadające uprawnienia Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego

Jedną z form potwierdzenia znajomości języka polskiego na wymaganym przez Uczelnię poziomie są wyniki egzaminu wewnętrznego organizowanego przez GUMed.

Egzamin ze znajomości języka polskiego składa się z 2 etapów: testu oraz rozmowy ustnej z egzaminatorem.
Test odbędzie się on-line, za pomocą platformy Moodle oraz komunikatora Zoom.

Zgłoszenia na egzamin przyjmowane są wyłącznie drogą mailową do: 15.06.2024 r. na adres: rekrutacja@gumed.edu.pl

Egzamin pisemny: 24 czerwca
Egzamin ustny: 25-26 czerwca

Godzina rozpoczęcia egzaminu pisemnego 9:00 (GMT+2)

Przebieg egzaminu pisemnego:

  1. Egzamin odbędzie się za pośrednictwem platformy Moodle (wymagana jest wcześniejsza rejestracja na platformie szkoleniowej) oraz komunikatora Zoom.
  2. Należy być już zalogowanym na spotkanie z 20 minutowym wyprzedzeniem. Pamiętaj o wcześniejszym przygotowaniu dokumentu tożsamości (paszport/dowód osobisty). Pamiętaj, aby po zalogowaniu do spotkania na komunikatorze, nazwa użytkownika była Twoim imieniem i nazwiskiem- pisownia zgodna z dokumentem tożsamości
  3. Po sprawdzeniu obecności, egzaminator podaje godzinę zakończenia pisania testu oraz formę zgłaszania trudności technicznych w trakcie egzaminu
  4. Podczas trwania egzaminu należy być bezwzględnie zalogowanym do testu na platformie Moodle oraz na komunikatorze Zoom, udostępnić obraz z kamerki komputera/innego urządzenia mobilnego oraz posiadać dostęp do mikrofonu
  5. Egzamin jest bezwzględnie unieważniany dla danego Kandydata, jeśli osoba nie jest równolegle zalogowana do testu oraz na komunikatorze i nie udostępnia obrazu z kamerki z komputera/innego urządzenia mobilnego
  6. W przypadku, gdy Kandydat skończy pisać test przed upływem określonego czasu trwania egzaminu, powinien zgłosić ten fakt Egzaminatorowi/Pracownikowi Działu Rekrutacji, na czacie komunikatora, za pośrednictwem którego jest przeprowadzany egzamin.

Do części ustnej egzaminu podchodzą wyłącznie osoby, które uzyskały pozytywny wynik z części pisemnej egzaminu.

Przebieg egzaminu ustnego:

  1. Część ustna egzaminu trwa około 15 minut. Każdy Kandydat otrzyma w wiadomości mailowej link do spotkania na komunikatorze, z wyznaczoną indywidualnie datą oraz godziną egzaminu.
  2. Należy być już zalogowanym na spotkanie z 5 minutowym wyprzedzeniem. Pamiętaj o wcześniejszym przygotowaniu dokumentu tożsamości (paszport/dowód osobisty). Pamiętaj, aby po zalogowaniu do spotkania na komunikatorze, nazwa użytkownika była Twoim imieniem i nazwiskiem- pisownia zgodna z dokumentem tożsamości
  3. Podczas trwania egzaminu należy być bezwzględnie zalogowanym komunikatorze Zoom udostępnić obraz z kamerki komputera/innego urządzenia mobilnego oraz posiadać dostęp do mikrofonu

Trudności techniczne należy niezwłocznie zgłaszać do Działu Rekrutacji drogą mailową na adres: rekrutacja@gumed.edu.pl , bądź za pośrednictwem numeru telefonu: 58 349 13 97