Potwierdzenie znajomości języka na poziomie umożliwiającym podjęcie stud...

StartEgzamin z języka polskiegoPotwierdzenie znajomości ję...
Rozwiń

Kandydaci z maturą zagraniczną, niezależnie od posiadanego obywatelstwa zobowiązani są potwierdzić znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych- czyli minimum B2.

- jeżeli posiadasz dyplom ukończenia studiów I stopnia, bądź studiów jednolitych magisterskich w języku polskim- będzie on uznany jako odpowiednik zaświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie minimum B2
- akceptujemy zaświadczenia wydane przez organizacje posiadające uprawnienia Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego

Jedną z form potwierdzenia znajomości języka polskiego na wymaganym przez Uczelnię poziomie, są wyniki egzaminu wewnętrznego organizowanego przez GUMed. Egzamin zostanie zorganizowany zdalnie. W dniu 22 czerwca odbędzie się (etap pisemny), a w dniach 26-27 czerwca etap ustny egzaminu.
Szczegóły dotyczące egzaminu zostaną opublikowane wkrótce.