Zasady rekrutacji 2020

StartZasady rekrutacjiZasady rekrutacji 2020
Rozwiń

Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2020/2021 określają:

Warunki rekrutacji laureatów oraz finalistów ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz olimpiad międzynarodowych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2020/2021 określają:

  • Uchwała Senatu nr 46/2018 z dnia 26.11.2018 r. w sprawie warunków rekrutacji laureatów oraz finalistów ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz olimpiad międzynarodowych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2020/2021 (190 KB)

  • Uchwała nr 12/2020 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 46/2018 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie warunków rekrutacji laureatów oraz finalistów ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz olimpiad międzynarodowych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2020/2021 (139 KB)

  • Wykaz olimpiad branych pod uwagę w procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie 2020/2021 (373 KB)

  • Wykaz olimpiad branych pod uwagę w procesie rekrutacji na studia I stopnia 2020/2021 (462 KB)