Pielęgniarstwo - studia I stopnia, niestacjonarne (zaoczne, tzw. "pomost...

StartInstrukcje dla kandydatówPielęgniarstwo - studia I s...


Informacje o profilu studiów dostępne są na stronie WWW:
Pielęgniarstwo – studia I stopnia, stacjonarne.

Na studia I stopnia, kierunek Pielęgniarstwo mogą być przyjmowani absolwenci szkół pielęgniarskich aktualnie pracujący.
O przyjęciu na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc decyduje liczba punktów otrzymanych w drodze konkursu świadectw.

powrót do listy kierunków studiów

Data aktualizacji: 17.12.2014 r.

Jak dojechać?

Zobacz kampus