Zasady rekrutacji 2019

StartZasady rekrutacji 2019
Rozwiń

Warunki rekrutacji na poszczególne kierunki studiów określają:

Uchwała Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2019/2020:
Uchwała Senatu Nr 30/2018 z dnia 28.05.2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2019/2020 (12 MB)

Uchwała Senatu GUMed w sprawie warunków rekrutacji laureatów oraz finalistów ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz olimpiad międzynarodowych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym:
Uchwała Senatu Nr 31/2018 z dnia 28.05.2018 r. w sprawie warunków rekrutacji laureatów oraz finalistów ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz olimpiad międzynarodowych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (obowiązuje przez okres trzech lat, począwszy od postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2019/2020) (151 KB)

Załącznik do Uchwały:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/2018 Senatu GUMed- Wykaz olimpiad przedmiotowych branych pod uwagę w procesie rekrutacji (1,17 MB)